SBJS organiseert training verkiezingsverslaggeving

SBJSOm een bijdrage te leveren aan kwalitatief goede mediaverslaggeving gedurende de verkiezingen houdt de Stichting ter Bevordering van Journalistiek in Suriname een tweedaags trainingsseminar over professionele verkiezingsverslaggeving. De thema van deze training is Democratie en Journalistiek. Het doel is om journalisten meer inzicht te geven in professionele technieken die hen in staat moet stellen de verkiezing op een eerlijke, gebalanceerde en onpartijdige manier te verslaan.
Wesley Gibbings, general secretary Association of Caribbean Media Workers, heeft het in zijn inleiding gehad over de integriteit van journalisten bij verslaglegging tijdens verkiezingen. Er zijn journalisten die zichzelf ‘verkopen’ om voor politieke partijen te schrijven, hetgeen volgens Gibbings schandalig is. Journalisten zijn ook mensen, maar journalisten moeten een balans zien te vinden tussen hun gevoelens. ‘Een journalist zou een zaak van alle kanten moeten bekijken, omdat een verhaal niet maar twee zijden kent (hoor en wederhoor)’, zei Gibbings. Volgens Gibbings zou een journalist behalve hoor en wederhoor ook de zienswijze van andere actoren of belanghebbenden moeten aanhoren.
Een journalist moet in plaats van de waarheid de feiten proberen te weergeven. Gibbings legt hiermee duidelijk de nadruk op het verschil tussen feiten en de waarheid. Met feiten werken is een aangelegenheid van een journalist, maar de waarheid is een aangelegenheid van de lezer, kijker of luisteraar die zelf over moeten oordelen. Journalisten die zich bezighouden met het vastleggen van verkiezingsactiviteiten moeten ook op de hoogte zijn van de wetgeving de verkiezing aangaande, de geschiedenis van verkiezingen kennen en weten hoe de huidige autoriteiten in elkaar zitten. Anders gezegd zou een journalist voorbereid moeten zijn wanneer die het veld ingaat om vervolgens een goed product in elkaar te zetten.
Toegang tot informatie is niet altijd gemakkelijk, maar de journalist moet volgens Gibbings blijven proberen om het volk te kunnen dienen. ‘Het grote doel van een verkiezing is om de wil van het volk te reflecteren, daarom moet het volk ook goed geïnformeerd worden’, aldus Gibbings. Vandaag is de tweede dag van de training, waarbij de journalisten in discussie zullen treden met de voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau, het Onafhankelijk Kiesbureau en media-eigenaren.
Kavish G.

error: Kopiëren mag niet!