Desi Truideman: ‘Ik geloof niet in aparte gedragscode voor journalisten’

dblogoDesi Truideman, communicatie-expert, is van mening dat de rol van de media in de samenleving essentieel van belang is, omdat politieke partijen van de media gebruik maken om met hun achterban in contact te treden en het electoraat te informeren over hun activiteiten en standpunten. ‘Journalisten moeten er op berekend zijn dat zij bij hun berichtgeving een neutrale factor blijven en met distantie het nieuws verslaan. In hun berichtgeving over politiek moeten media voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid, objectiviteit en zorgvuldigheid. Journalisten moeten dus de gebeurtenissen waarover zij verslag doen eerlijk, onpartijdig, neutraal en evenwichtig weergeven.’
‘In onze samenleving moeten journalisten en programmamakers om het hoofd boven water te houden naast hun regulier werk allerlei andere werkzaamheden verrichten.’ Truideman denkt hierbij aan het maken van reclame en propaganda voor politieke partijen. ‘Een belangrijk zorgpunt in de integriteit van de journalistiek is de vraag hoe objectief een journalist of programmamaker kan zijn wanneer hij reclame maakt voor een bepaalde politieke partij. Om te voorkomen dat de journalist of programmaker in situaties geraakt waarin hij zich moeilijk aan op hem uitgeoefende pressie kan onttrekken en om zijn onafhankelijkheid bij de behandeling van onderwerpen te bewaren, zal de journalist ervoor moeten waken een leidende of ondersteunende organisatierol op zich te nemen. Ook zal hij persoonlijke betrekkingen met politici zoveel mogelijk moeten vermijden, al is het alleen maar om emotionele bindingen te voorkomen en zijn onafhankelijkheid, zelfstandigheid en objectiviteit bij het behandelen van of rapporteren over bepaalde onderwerpen, te bewaren.’
‘Ik geloof niet dat een aparte gedragscode voor journalisten nodig is. Journalisten moeten bij hun beroepsuitoefening rekening houden met de persvrijheid en de beperkingen die de persvrijheid hen oplegt. Het gaat dan om vermijden van smaad, belediging, onrechtmatige daden, inbreuk op de privacy, discriminatie, publicaties die de veiligheid van de staat in gevaar brengen enz. Juridisch geldt dat alles mag, behalve datgene wat uitdrukkelijk bij wet verboden is. Persvrijheid is dus het uitgangspunt’, legt Truideman uit.
‘De media hebben vanwege hun aard, karakter en functie een grote sociale verantwoordelijkheid jegens de samenleving en journalisten moeten er zich terdege van bewust zijn dat het gebruik van persvrijheid geen absoluut recht is en dat er grenzen zijn die in acht moeten worden genomen. Deze grenzen worden bepaald door wet en recht, door het respect voor de medemens en door de eigen beroepsnormen en die van het bedrijf waarvoor ze werken. Het is daarom belangrijk dat journalisten op verantwoorde en vakbekwame wijze omgaan met de vrijheid van meningsuiting. Ze moeten zich blijven scholen om de hoogst mogelijke kwaliteit in hun werk te bereiken.’
Kavish G.

error: Kopiëren mag niet!