DNA brengt bezoldiging rechterlijke macht op agenda

dblogoHet DNA-vergaderschema van vandaag is met spoed omgegooid. Nu is er om 10.00 uur een huishoudelijke vergadering, waarbij de “Wet geldelijke voorzieningen Rechterlijke Macht met rechtspraak belast en de Procureur-generaal” wordt behandeld. Het initiatiefvoorstel is ingediend door de leden Anton Paal, Asiskoemar Gajadien en Theo Vishnudatt.
De leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast en de procureur-generaal gaan hiermee fors beter verdienen. De president had de rechtelijke macht deze belofte gedaan bij de installatie van de nieuwe leden van leden plaatsvervangers van het Hof eind januari 2015. De president van het Hof van Justitie en de procureur-generaal bij het Hof van Justitie zullen met ingang van 01 januari 2015 een bedrag gelijk aan 90 % van de bezoldiging van de president van de Republiek Suriname verdienen. De vicepresident van het Hof van Justitie zal een bedrag gelijk aan 90 % van de bezoldiging van de president van het Hof van Justitie verdienen. Leden van het Hof van Justitie zullen 55% – 85% van de bezoldiging van de president van het Hof verdienen. Daarnaast krijgen zij een representatietoelage gelijk aan 20% van hun maandbezoldiging, een vervoerstoelage gelijk aan 20% van hun maandbezoldiging dan wel een representatief dienstvoertuig ter beschikking gesteld door de Staat ten laste van de Staatskas.
Aan de leden van de rechterlijke macht wordt een risicotoelage toegekend gelijk aan 20% van hun maandbezoldiging. Hiermee wordt het salaris eigenlijk met 60% omhoog getrokken. Aan de president van het Hof van Justitie en de procureur-generaal wordt een maandelijks bedrag toegekend in verband met de aan deze functie verbonden representativiteit van de woonvoorziening, welke wordt vastgesteld op 20% van de maandbezoldiging.
Het initiatiefvoorstel laat zich niet uit met betrekking tot de overige leden van het Openbaar Ministerie.

error: Kopiëren mag niet!