“Diaspora speciaal met verkiezingstrip naar Suriname”

diaspora makkaDe Stichtingen “Oranje Diaspora” en “Het Diaspora Ondernemershuis”, organiseerden gezamenlijk op maandag 9 maart jl. een besloten seminar over de “Diaspora-Trip” in Den Haag. Dit mini-seminar was een kick-off in verband met voorbereidingen die getroffen worden, waarbij Diaspora delegaties zich formeren, voor een speciale trip richting Suriname: De Diaspora Verkiezingstrip. Surineds gaan al dan niet -in delegatieverband- in de maanden april en vooral mei 2015, speciaal naar hun land terug, in verband met de Verkiezingen van 25 mei.
Tijdens deze bijeenkomst hebben naast de vertegenwoordigers, de volgende personen inleidingen gehouden:
– Diaspora Politica mw. Mala Eckhardt-Angna; zij is kandidaat voor de PvdA voor de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland;
– Jimmy Moerlie, Media Strateeg en Campagne Adviseur en
– Robby Makka (Voorzitter van de Kenniskring Ned-Suriname).
Mw. Eckhardt, onderbouwde tijdens haar speech de verkiezingsslogan: “Vinden, Verbinden en Versterken. “In mijn werk ben ik constant bezig om groepen, instanties, mensen en overheden met elkaar te verbinden en te versterken, zei ze. Ze hield een pleidooi om een vuist te maken met respect voor elkaar. De provinciale verkiezingen zijn a.s. 18 maart. Zij is afkomstig uit Amsterdam en heeft als wortel, het district Saramacca.
De heer Moerlie, vertelde over de strategie van campagne support binnen de diaspora in Nederland. Moerlie die onlangs in Suriname vertoefde, gaf zijn ervaringen door hoe hij een online social mediatraining heeft verzorgd voor jongeren.
Diaspora is 220 V
Hoofd-inleider Robby Makka zei dat het “Diaspora vliegtuig ready is to take off.” Er zijn nu al minimaal vijf delegaties in de maak, die in de maand mei in groepen zullen vliegen richting Suriname. Deze groepen komen uit diverse hoeken van Nederland. Hij hoeft ook gesprekken gevoerd met personen uit Sint-Maarten. Ook van daaruit is er belangstelling.
De geplande vertrekdata zijn 8, 11, 13, 17, en 23 van de maand mei. Tientallen personen hebben al hun tickets gekocht. “Ik weet ook dat vele familieleden en kennissen zeker zullen afreizen als medio maart de namen van de deelnemende combinaties/partijen en na 9 april de DNA-DR en RR kandidaten, officieel bekend zijn.
Volgens Makka gaat het primair om een bijdrage te leveren door mee te helpen als vrijwilliger. Mensen kunnen hand en spandiensten verlenen. U kunt uw familieleden en vrienden op het stembureau van uw verblijfplaats of vakantieadres helpen. U kunt de kiezers helpen vervoeren. “Wij hebben geen stemrecht, het gaat om het morele motief”.
Secundair gaat het om te horen en te analyseren welke partij of combinatie het “beste Diasporaprogramma” heeft. Welke partijen of Combinatie is voorstaander van een betere relatie tussen Suriname en Nederland? Makka behandelde informatief, de gehouden peilingen van NIKOS en IDOS in Suriname en de verkiezingskalender in Suriname. “ Het maakt niet uit voor welke partij u uw ondersteuning gaat bieden, mits wij het Diaspora vliegtuig instappen voor opbouw van Suriname”, riep Makka aspirant belangstellenden op. “Wij wonen in Nederland en hebben meer energie, we zijn altijd 220 V, motiveerde Makka de aanwezigen”.
We are all connected
. “Stemmen is niet alleen een recht, maar ook een burgerplicht” was de oproep van de avond door de dagvoorzitter. “Vote for Suriname”, werd onthuld (zie foto). Hierbij werd door de Voorzitter van Oranje Diaspora speciaal een T-Shirt getoond met de tekst erop. De t-shirts zullen meegaan met de Diasporatrip.
Volgens de inleiders kan Diaspora een wezenlijke bijdrage leveren door mee te mobiliseren voor een beter democratisch Suriname; of te gaan voor een hechtere relatie Suriname-Nederland. “We kunnen concreet gezamenlijk door met een KLM of SLM vlucht te vliegen. Op een dergelijk vlucht wil de Diaspora vooral in contact komen met elkaar. Denk hierbij aan politieke-talks over hoe Suriname zich nog sneller kan ontwikkelen.
Volgens Makka moet u niet investeren in de winnaar maar in (het proces van) het winnen. Hiernaast ook in democratie, in verjonging, in een goede economie en (toerisme)veiligheid. Dat kunt u doen via uw eigen (Diaspora) focus en uw kring in Suriname. Het resultaat moet altijd zijn “SURINAME-NEDERLAND win-win”en een leefbaar Suriname. Met afdelingen van politieke partijen, wetenschapswinkel projecten, formele wegen en informele wegen kan het ook; maar goed gemotiveerd, adequaat gemobiliseerd en “lijngestructureerd” is het beter. De Diaspora kan ook de OAS waarnemers ontmoeten in Suriname, en democratische instituten als OKB en CHS volgen en beleven.
Diaspora verbintenis
In essentie gaat het erom dat enerzijds Diaspora organisaties uit Nederland en anderzijds het Surinaams bedrijfsleven/Politieke partijen, een “verbintenis” aangaan door:
– samen te netwerken;
– ondernemers/politici “live” te ontmoeten, hen te spreken;
– de mogelijkheden in economisch perspectief te plaatsen maar
– maar vooral om wederzijdse bijdragen en kennis met elkaar te delen.
Bekende voorbeelden zijn China en India. Maar ondertussen is praktisch de hele ontwikkelingswereld al decennia lang bezig om haar geëmigreerde burgers te betrekken bij het ontwikkelingsproces. En dat begint voor, tijdens en na de verkiezingen. En niet zonder succes. De meeste landen, inclusief het arme Haïti, weten jaarlijks honderden miljoenen tot miljarden US dollars te mobiliseren. Daarmee is de diaspora een aantrekkelijke bron van financiering van een ontwikkelingsprogramma. Long distance nationalisme bestaat en Diaspora kan Diaspora het best aansturen.
Slotconclusie: Het seminar was geslaagd. Onder de aanwezigen bevonden zich vertegenwoordigers van diverse besturen. Het ligt in de bedoeling om via mails en netwerken alle Diasporapersonen en organisaties “uit te nodigen “ voor deelname aan de “Diaspora Trip”.
Er worden thans diverse kleine bijeenkomsten gehouden. Een grote bijeenkomst is ook in de maak. “Wij zetten ons graag in, zodat diaspora weer bij elkaar komt. Met z’n allen terug naar Suriname, om onze medewerking te verlenen als Vrijwiiliger; Op weg naar 40 jaar herdenking onafhankelijkheid kan “georganiseerd en gecoördineerd Diaspora” een toegevoegde waarde zijn voor Suriname. Dat is het hoofddoel. Niet op de laatste plaats om te laten zien dat wij bereid zijn, om te werken voor ons vaderland Suriname”.
VHP mediacommissie

error: Kopiëren mag niet!