Early Childhood Development wil eerste 1000 dagen van kinderen veiligstellen

Early ChildhoodHet Foundation for Human Development heeft een persbriefing gehouden waarin zij het ECD Project wilde belichten. Support for the Early Childhood Development (ECD) heeft als doel binnen de eerste duizend dagen van het kind een goed fundament te creëren zodat de ontwikkeling van het kind goed verloopt.
Bij de implementatie van het ECD beleid zal de regering van Suriname ondersteuning bieden zoals beschreven in het Integraal Beleidsplan van Kinderen en Adolescenten 2012-2016 dat samengesteld is door de Presidentiële Werkgroep Integraal kinder- en jeugdbeleid. Er zal een start gemaakt worden met het pilotproject Koewarasan.
Lilian Ferrier, directeur van de Foundation van Human Development vertelt dat een beleidsnota is geschreven waarin vijf wensen zijn opgenomen. “Wat is de situatie van het kind in Suriname en welke problematiek kent dat kind in de loop van haar ontwikkeling. Men is vanuit gegaan van een ontwikkelingsgerichte benadering. We hebben het opgesplitst in de Early Child Development dat zijn de eerste levensjaren 0-8 jaar waarin dat kind op een heel andere manier ontdekt en in de wereld staat. Dus wanneer je beleid maakt voor die leeftijdsgroep moet je daarmee rekening houden. Vervolgens zijn de adolescenten voor wie in Suriname nooit specifieke aandacht was. Dat is de puber van 10-18 jaar. Het is belangrijk want in die levensfase, maakt het kind een heel belangrijke ontwikkeling mee. Een leeftijd waar het kind zich afvraagt wie zij zijn en hoe zij omgaan met bepaalde zaken als populariteit en seksualiteit. Ook voor deze groep is er dus beleid ontwikkelt.”
Ferrier vertelt verder dat kinderen met een beperking een ernstige groep is waar er beleidsmatig nog veel te weinig voor gedaan wordt. “Als psycholoog vraag je soms wel af hoe het komt dat de samenleving zo gewelddadig is. Kinderen die om wat voor reden dan ook de kans niet krijgen zoals kinderen in de dorpen in het binnenland maar ook kinderen van de kindertehuizen die in armoede leven te helpen. Het ligt in de bedoeling deze kinderen een extra stimulans te geven. Het is bewezen wanneer je vroeg begint, je een inhaalslag creëert.”
Maureen Wijngaarde, waarnemend directeur van het ministerie van Volksgezondheid geeft aan dat dit project de ondersteuning krijgt en bevestigd dat het helemaal past in het beleid van het ministerie van volksgezondheid.

error: Kopiëren mag niet!