Belfort overhandigt nationaal resocialisatieplan

BelfortMinister Edward Belfort van Justitie en Politie overhandigde gisteren een exemplaar van het Resocialisatieplan Suriname aan Carl Breeveld. Deze parlementariër vertegenwoordigde de voorzitter van De Nationale Assemblee. Hiermee is het resocialisatieplan symbolisch aan het volk van Suriname overhandigd. De minister liet merken dat hij dit met veel voldoening deed. Belfort gaf aan dat hij het vanaf het begin van zijn aantreden als minister tot zijn prioriteit heeft gemaakt om te werken aan het terug doen keren van delinquenten in de maatschappij. Het voornaamset doel van het plan is om recidivegedrag te voorkomen of terug te dringen, zodat uiteindelijk de criminaliteit in zijn algemeenheid kan worden teruggedrongen. Het recidivecijfer in Suriname ligt op dit moment hoger dan 50%. Belfort gaf onder meer aan dat normschenders in de gevangenis de staat en de belastingbetaler veel geld kosten. Een delinquent kost SRD 600 tot SRD 700 per dag. Aan voeding alleen lopen de kosten op jaarbasis op tot SRD 2.700 per gedetineerde. Voor dit jaar is reeds SRD 2,5 miljoen uitgegeven aan voeding voor mensen in het gevang. Met het resocialisatieplan zullen gedetineerden deels bijdragen aan hun kosten van detentie. ‘Alle kosten voor hun zorg worden nu door de samenleving gedragen en daarom is dit plan belangrijk’, redeneert Belfort. Hij gaf aan te hopen dat de gehele samenleving dit plan zal ondersteunen.
Emmy Hart van Stichting Rumas was zeer blij met het plan. Zij is van mening dat dit plan precies is wat vooral jongeren die het verkeerde pad zijn opgegaan, nodig hebben. ‘Als het op de juiste manier wordt uitgevoerd door de mensen die er in de praktijk mee belast zijn, dan zal het zeker voor een goed deel slagen’, legt Hart uit. De manier waarop de gedetineerden begeleid zullen worden, is bepalend voor het succes van het plan. Parlementariër Carl Breeveld benadert het resocialisatieplan zeer positief. Hij geeft aan dat het belangrijk is om te beseffen dat criminelen ook gewoon mensen zijn. De mogelijkheid creëren via dit resocialisatieplan om hen op een goede manier weer in de samenleving te laten terugkeren, ziet Breeveld als een goede stap die zijn ondersteuning geniet. Het proces van resocialisatie begint op het moment dat iemand met de justitie in aanraking komt en zet zich voort tot een jaar na vrijlating met een afbouwend karakter. ‘In de praktijk zal dit proces aanvangen op het moment dat zo een persoon in de gevangenis is, omdat daar de processen van begeleiding en het navolgend traject beginnen’, legt Paulus Pinas, hoofd Delinquentenzorg, uit. Pinas ging uitgebreid in op het inhoudelijke van het plan. Als onderdeel van het plan zullen delinquenten ingezet worden om werkzaamheden uit te voeren, zoals het bestraten van wegen, het bouwen van scholen en het opschonen van hoog wied, zodat zij niet vervreemden van het arbeidsproces. Een belangrijk onderdeel is de psychologische begeleiding die nu reeds ter hand wordt genomen. De gevangenissen zullen ook de nodige aanpassingen moeten ondergaan. Hieraan ligt een prijskaartje verbonden. Minister Belfort geeft aan dat de uitvoer van het plan daarom in fasen zal moeten verlopen.

error: Kopiëren mag niet!