Randjietsingh: ‘DNA-voorzitter misleidt ons weer’

RandjiestingNieuw Front-fractieleider Radjkoemar Randjietsingh is woedend dat parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons wederom geen woord heeft gehouden. Volgens Randjietsingh had Geerlings-Simons tijdens de huishoudelijke vergadering van dinsdag medegedeeld dat zij van plan was om vandaag aan te vangen met de behandeling van de begrotingen van het dienstjaar 2015. De assembleevoorzitter heeft voor vandaag een huishoudelijke en openbare vergadering uitgeschreven. Ook de wijziging van de Wet Auteursrecht staat op de agenda. Verder is op de agenda de wijziging van de Wet tot regeling geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van De Nationale Assemblee. Ook de Wet financiële voorzieningen ministers en onderministers zal worden aangepast. Eerst zal tijdens de huishoudelijke vergadering het vooronderzoek van de Wet Auteursrecht en de geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van De Nationale Assemblee worden behandeld. Indien er goedkeuring wordt gegeven, zullen deze agendapunten tijdens de openbare vergadering aan de orde worden gesteld.
‘De DNA-voorzitter misleidt ons weer’, benadrukt de fractieleider. Volgens de parlementariër is het de zoveelste keer dat de belofte niet wordt waargemaakt. Indien de planning nog doorgaat, denkt hij dat aanstaande vrijdag een aanvang gemaakt kan worden met de algemene politieke beschouwingen. Daarna denkt hij dat met de behandeling van de begrotingen direct na afronding van de huidige agendapunten gestart kan worden. Gehoopt wordt dit volgende week te doen. De VHP’er heeft echter problemen met enkele beslissingen die Geerlings-Simons van plan is door te voeren. Ten eerste is hij er tegen dat de spreektijden verder worden ingekort.
Bij de eerste huishoudelijke vergadering voor dit jaar stond de spreektijd voor de algemene politieke beschouwingen al op de agenda. Geerlings-Simons zou volgens Randjietsingh gekozen hebben om het parlement te muilkorven. Er was 2 uur uitgetrokken voor de oppositie, 2½ en een half uur voor de coalitie en een ½ uur voor de DOE-fractie. Carl Breeveld van de DOE heeft hierbij ook zijn medewerking verleend aan de coalitie, waardoor de stemverhouding 26 tegen 22 was. Randjietsingh neemt het DOE-lid voor deze handeling kwalijk. Was het volgens Randjietsingh zo dat de oppositie 2 uur spreektijd had, nu wordt overwogen om dit verder te verminderen. ‘Dit is absolute muilkorven, omdat zij niet wil dat wij de wantoestanden van de regering aan de kaak stellen. Zij wil de regering in bescherming nemen en de samenleving tegelijkertijd overleveren aan de grillen van een dictator’, aldus Randjietsingh.
Het tweede pijnpunt van de oppositie is de verplichting om alles binnen 2 weken afgerond te hebben. Randjietsingh vindt niet dat de parlementsvoorzitter nu al voor de DNA-leden moet komen beslissen om alles binnen 2 weken rond te krijgen. Volgens hem gaat het hier om zeer belangrijke zaken die je niet aan tijd kan binden. Hoewel het volgens hem ook de bedoeling is om alle 17 wetten van de begroting af te ronden, denkt hij wel dat de goedkeuring van de begrotingen van de ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken, de organisatie van de verkiezingen veilig zullen stellen.
Geerlings-Simons had vorig jaar nog aan beide fractieleiders van zowel de coalitie als de oppositie bekendgemaakt dat zij de tweede week van december 2014 voor de algemene politieke beschouwing en daarna de begroting van 2015 op haar lijst had. Uiteindelijk werd dit verder verschoven en zit het parlement nu in de tweede week van maart 2015 nog steeds zonder duidelijkheid. De parlementsvoorzitter heeft echter ook meerdere malen aangeven dat het de DNA-leden zelf zijn die ervoor hebben gezorgd dat zij de gevraagde vergadering nog niet heeft kunnen uitschrijven. Naast de perikelen rond de quorumkwestie afgelopen maanden, moesten zaken goed voorbereid worden om een geschikte datum te kunnen vinden. Minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken heeft de gelden uit de begrotingen uiterlijk eind van deze maand nodig om voor een adequate organisatie van de verkiezingen te zorgen.
FR

error: Kopiëren mag niet!