Monorath: ‘Wijziging Auteurswet beschermt toekomstige slachtoffers tegen Sasur’

MonorathAssembleelid Harish Monorath zegt aan Dagblad Suriname dat hij de hele commotie van de oppositie binnen De Nationale Assemblee (DNA) niet begrijpt. Volgens Monorath blijven deze leden vasthouden aan hun standpunt dat een wijziging van de Auteurswet van 1913 voor een inmenging zou kunnen zorgen in lopende zaken van de Stichting Auteursrechten Suriname (Sasur) bij de rechterlijke macht. ‘Ik ben die mening fundamenteel niet toegedaan, omdat ik vind dat wetten worden gemaakt naar gelang de maatschappij daartoe de behoefte heeft. Gezien de maatschappelijke ontwrichtingen waarvoor Sasur zorgt, moet het zo snel mogelijk in orde worden gemaakt, zodat andere mediahuizen gevrijwaard worden van deze problemen’, stelt de parlementariër. Tijdens de huishoudelijke vergadering van gisteren is bij de late aanvang van de vergadering deze kwestie wederom door leden van de oppositie bepleit. De oppositie is er tegen dat een soortgelijk geval als de wijziging van de Amnestiewet zich wederom voordoet. De oppositionele partijen stellen dat ze niet tegen de wetswijziging zijn, maar vinden dat er geen fouten gemaakt moeten worden. Zij vinden dat het Hof van Justitie of het Openbaar Ministerie gehoord zou moeten worden. ‘Er is op dit moment geen sprake van rechterlijke inmenging, maar slechts een geval waarbij het parlement de behoefte heeft om die wet nu aan te pakken. Bij amnestie ging het om twee grondwetsartikelen die elkaar beten. Het ene grondwetsartikel ging over geen rechterlijke inmenging ten opzichte van het andere, dat aangaf dat wel amnestie aan iemand mag worden gegeven’, aldus Monorath.
Volgens Monorath dateert de huidige Auteurswet uit 1913 en is meer dan 100 jaar oud. In 2011 is er volgens hem reeds een integrale conceptwijziging van de Wet Auteursrechten en Intellectuele en Industriële Eigendommen in het parlement ingediend. Monorath was toen voorzitter van de commissie van rapporteurs, die deze wet moest voorbereiden. De Auteurswet die nu gewijzigd moet worden, is volgens hem een extract van de wijziging die reeds in 2011 is ingediend bij het parlement. Daarnaast moet er rekening mee gehouden worden dat bij een eventuele mislukking, het parlement deze wet pas in oktober zal kunnen behandelen. ‘Dan heeft Sasur alle mediahuizen al verkocht.’ Om de rechterlijke inmenging te voorkomen, zal er voor een overgangsregel gezorgd moeten worden. Een simpel voorbeeld volgens de parlementariër kan gevonden worden bij het onlangs gewijzigde Wetboek van Strafrecht. Als een persoon in februari is aangehouden op verdenking van moord, dan gold voor hem nog de oude wetsregels. Wanneer de zaak enkele maanden later door de rechter in behandeling wordt genomen, kan de verdachte dan al in aanmerking komen voor de nieuwe regeling van 50 jaar gevangenisstraf. ‘Is dat dan rechterlijke inmenging? Nee, omdat er altijd voor een overgangsregeling wordt gezorgd’, aldus Monorath. In dit geval ziet Monorath niet dat de veiling van SRS kan worden stopgezet. Dat is volgens hem volledig afhankelijk van de uitspraak van de rechter en zal de wijziging van de Auteurswet niets voor het staatsmedium veranderen.
Het parlement heeft vorige week donderdag uren besteed om het concept, dat voorbereid was voor de wijziging van de Wet Auteursrecht 1913, in orde te krijgen. In dit concept zijn er verschillende veranderingen aangebracht. De inhoudelijke wijziging van de Auteurswet geeft volgens Monorath aan dat auteurs zelf hun vereniging in het leven mogen roepen en zelf mogen onderhandelen om een bedrag af te spreken met mediahuizen. Dat is voor hem de belangrijkste wijziging. Volgens Monorath, die één van de indieners is van het initiatiefvoorstel, heeft parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons direct na de indiening van de petitie door de Surinaamse Artiestenvereniging, Vereniging van Surinaamse Organisatoren en de Vereniging van Radio- en Televisiebedrijven in Suriname, juristen aan het werk gezet om een initiatiefwet te maken. Besloten was dat afgelopen maandag in huishoudelijk verband de commissie van rapporteurs kon worden benoemd en dit initiatief verheven zou kunnen worden tot ontwerpwet, waardoor dit direct zou gaan naar de openbare vergadering om aangenomen te worden. Als zaken goed verlopen, zal donderdag in openbare vergadering de behandeling van deze wet plaatsvinden. Volgens Monorath bestaat de coalitie formeel nog uit genoeg leden en moet die kunnen aantonen om zonder de oppositie toch nog voor de wijziging te kunnen zorgen. Monorath blijft erbij dat door de schuld van de vorige regering Sasur oneigenlijke bevoegdheden heeft gekregen. ‘In plaats van meewerken aan een structurele oplossing, worden er nu ineens argumenten op tafel gelegd, die er eerder niet waren’, aldus de parlementariër.
FR

error: Kopiëren mag niet!