Een levensgevaarlijke draaikolk

dblogoHij doet de hele bedrijfsadministratie en tekent ook voor alle aankopen, verkopen en alle andere uitgaven en inkomsten. Dus hij controleert zichzelf en kan ongehinderd onrechtmatig handelen. Na enige tijd komen de eigenaren erachter en ontslaan hem met veel moeite zonder de door hem onrechtmatig toegeëigende geld en goederen terug te kunnen krijgen. Per slot van rekening hebben de eigenaren dit zelf toegestaan. Onder dezelfde voorwaarden wordt een andere boekhouder met een betere profielschets in dienst genomen. Na verloop van tijd gebeurt hetzelfde en de eigenaren besluiten ook deze boekhouder te vervangen door eentje met een nog betere profielschets zonder de arbeidsvoorwaarden (tekeningsbevoegdheid) te wijzigen. Het verhaal herhaalt zich en dat gaat zo tientallen jaren door. Terwijl je naar deze film zit te kijken, zul je je zeker ergeren en de eigenaren voor gek verklaren. En precies dat vindt plaats in de Surinaamse politiek, met uitzondering van het laatste. Deze boekhouders zouden best de politieke leiders kunnen symboliseren. De bedrijfsadministratie verwijst naar de uitvoerende macht, de tekeningsbevoegdheid (controlerende taken) naar De Nationale Assemblee en indirect naar de rr- en dr-leden, en de eigenaren naar het Surinaamse volk.
Spirituele verpaupering
Zonder nieuwe reglementen en structuren is sociaaleconomische verbetering niet mogelijk. De belangenverstrengeling tussen wetgevende en uitvoerende functionarissen verstoort het richtig functioneren van het Korps Politie Suriname, het openbaar ministerie en de rechterlijke macht. De gevolgen zijn een structureel gebrek aan optimale vrijheidsbeleving, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, dus spirituele verpaupering. Nietsnutters, die politieke leiders aanbidden, worden rijkelijk beloond, en zij die zich inspannen om iets te bereiken en hun eigen mening verkondigen, worden tegengewerkt. Allerlei ongekwalificeerde krachten worden ingezet om taken te verrichten die een specifieke deskundigheid vereisen. Positieve resultaten blijven uit en de verantwoordelijke narcistische psychopaten beschuldigen anderen van hun eigen falen. Nepotisme en oligarchie verergeren de werkloosheid en daarbij het verschil tussen rijk en arm. Spirituele armoede en duurzame ontwikkeling zijn onverenigbaar. Het hindoeïsme geeft dit kernachtig weer met twee woorden, namelijk dharma en karma. Deze generatie staat aan de rand van een levensgevaarlijke draaikolk.
Gedragscode is afleidingsmanoeuvre
Prachtig verpakte voornemens en richtlijnen, die geen enkel concreet voorstel met betrekking tot nieuwe reglementen en structuren bevatten, worden door politieke partijen gebruikt om de bevolking te betoveren. Mooi klinkende maar nietszeggende zinnen en zinsneden brengen het kiezersvolk in een illusie. In deze illusie romantiseren deze kiezers hun politieke leiders en verheffen hen tot een soort godheid die alleenzaligmakend is. Dat heet godslastering. Op de koop toe worden politieke aanhangers aangemoedigd om te liegen (zaken te verdedigen waar ze weinig of niets van afweten) ter wille van het verkrijgen van regeermacht, waarna de ongewenste zaken zogenaamd zullen worden gecorrigeerd. Kennelijk wordt daarbij over het hoofd gezien dat wat je zaait, je eens vast en zeker zult oogsten. Als afleidingsmanoeuvre werd er op instigatie van de IRIS een gedragscode tussen bepaalde politieke partijen afgesproken. Over het voorkomen van de belangenverstrengeling (DNA een fulltime baan) werd er immers met geen woord gerept. Suriname, quo vadis?
Dr. Roy Bhikharie
Voorzitter Progressief-Verheffende Partij (www.pvp.sr)

error: Kopiëren mag niet!