“Time will tell, let it ring a bell”

dblogoHet huidige politieke schouwspel welke wordt tentoongesteld, is over het algemeen niet bevorderlijk voor het creëren van een hechte samenleving waarin burgers van verscheiden etnische afkomst in een respectvolle en genegen interactie met elkaar leven. De gevolgen van de nu nog “onschuldig” lijkende uitspraken en handelingen bezitten absoluut de potentie om tot uitspattingen uit te groeien die onze samenleving verder zullen destabiliseren en polariseren. Deze uitspattingen zullen op verschillende normale plekken onaangekondigd spontaan ontspruiten, zodra personen uit verscheidene etnische groepen door enige zelfs onbelangrijke omstandigheid geïrriteerd raken. Hiermede zal de sfeer op de markt, de werkplek, de wijkkantoren van sociale diensten, poli’s, eetgelegenheden, onderwijsinstellingen en sportaccommodaties worden vertroebeld. Een maal het kwaad is geschied zal de scheur binnen onze samenleving bijzonder moeilijk te verkleinen zijn. De nu nog aanwezige leuke momenten zullen veranderen in situaties met een wrange smaak. Een te grote groep Surinamers gelooft echter veels te vaak dat bepaalde zaken ons niet zullen overkomen of dat bepaalde voorvallen niet zullen plaatsvinden. Zo hadden zij niet gedacht dat wij een coup of een vuile binnenlandse strijd zouden meemaken, dat het zou “regenen” van cocaïnepakketten in de Commewijnerivier; Chinese jongetjes in stukken zouden worden gehakt en doorgespoeld; een vader met kindertjes in de auto doelbewust de rivier kon inrijden; criminelen ongestoord respectabele functies zouden bekleden; de gebeurtenissen van december ’82 konden plaatsvinden; zo velen van de brug zouden springen en brute criminele afrekeningen in hartje Paramaribo konden worden voltrokken. Zijn wij zo naïef om allerhande politieke “tuig van de richel” toe te staan om te worden gekandideerd? Hebben wij onze descendenten daadwerkelijk lief als wij de weg plaveien voor decadenten om de toekomst te bepalen? Het is belangrijk dat het electoraat weet dat zij de daadwerkelijke macht in handen heeft en op 25 mei 2015 onbevreesd in het stemhokje kunnen afrekenen met vijanden van onze mooie vreugde volle toekomst. U moet zich realiseren dat niemand met macht kan schermen, tenzij een ander dat toestaat. Het is belangrijk om oprechte en capabele DNA- kandidaten bijtijds af te dwingen van de leiding van politieke partijen en niet te wachten tot men wordt opgezadeld met een stelletje staatsboeven. Het is opvallend dat politici in verantwoorde posities al “brainwashed” bezig zijn ons volk op te splitsen en tegenover elkaar uit te spelen en vooral de “koelimans” als vijanden van ons land af te schilderen. In het kader van de “Holi”-periode wordt elke Surinamer gevraagd om af te stappen van het “cliché gedoe” omtrent de overwinning van het goede op het kwade, en daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan het creëren van een goede toekomst voor onze kinderen en af te rekenen met hypocrieten en gifmengers!
Ps “Desi stop nanga ju subtiel fasi fu por Sranan, wi no breni, we sji tak den franchepane fu ju de ini bloei”!
Drs. Frits Lalay

error: Kopiëren mag niet!