Wet Casino- en Loterijwezen met 33 stemmen aangenomen

1 Wet CasinoHet is De Nationale Assemblee (DNA) gisteren uiteindelijk toch gelukt om binnen de kortste keren nog een wet goed te keuren. De conceptwet Casino- en Loterijwezen is met algemene 33 stemmen aangenomen. Minister Andy Rusland van Financiën benadrukte bij zijn mondelinge akte van wijziging dat deze wet niet de bedoeling heeft om veranderingen aan te brengen ten aanzien van het afdragen van belastingmiddelen door bedrijven. Volgens de bewindsman moet dit ‘off the record’ duidelijk worden gemaakt, omdat er steeds gesproken wordt over het over de kop gaan van bedrijven, wanneer deze wet wordt aangenomen. Volgens de bewindsman is deze wijziging speciaal bedoeld om te garanderen dat de fiscus altijd zijn deel krijgt wanneer legale gok- en loterijactiviteiten zijn gehouden. De wetswijziging moet volgens Rusland ertoe leiden dat de Belastingdienst altijd achteraf de verschuldigde belastingen kan innen. Dit zorgt volgens hem ervoor dat concurrentievervalsing wordt tegengegaan en alle organisatoren van kansspelen aangeslagen kunnen worden. De aanpassing is gericht op het efficiënter maken van de belastinginning in de branche.
Assembleelid Ronny Asabina vindt dat zoals de wijziging er nu uitziet, organisatoren van illegale loterijen en kansspelen buiten schot zullen blijven. Ondanks het feit dat het betalen van belasting een burgerplicht is, merkt hij op dat het niet een situatie is om in een hoerastemming te verkeren. Hij hoopt dat de regering die na 25 mei zal aanzitten, bijzondere aandacht zal besteden aan de fundamentele hervorming van ons belastingsysteem. Daarnaast hoopt hij ook dat er strikt zal worden gelet op de naleving van deze wet, omdat een deel nog steeds aangemerkt kan worden als een papieren tijger. Ook de bewindsman was er eens mee dat er een integrale aanpak nodig is.
Megacombinatie fractieleider Ricardo Panka was zeer verheugd dat het parlement wederom een wetsregel heeft aangenomen, waardoor de samenleving verder geordend kan worden. Het is volgens hem niet de bedoeling dat het parlement ‘gokken’ wil gaan stimuleren, maar er moeten duidelijke regels hieromtrent zijn. De parlementariër sprak zijn waardering uit voor de commissie van rapporteurs, onder leiding van lid Joan Dogojo, die dit alles in elkaar heeft moeten zetten en voorbereiden.
FR

error: Kopiëren mag niet!