Het geheim van verandering

dblogoEr vinden voortdurend veranderingen plaats in ons leven. Dat kan niemand ontkennen. Sterker nog, sommige veranderingen kan niemand tegenhouden. Anders is het met veranderingen die wij wel kunnen beïnvloeden, maar – jammer genoeg – nalaten dit te doen.
Opeenvolgende verkiezingen – vanaf 1987-2015 – wordt tijdens verkiezingscampagnes door alle politieke partijen/partijcombinaties verandering aan het volk beloofd. Wij noemen u enkele issues, die haast elke verkiezing terugkomen op hun lijstje:
● Wijziging Grondwet
● Wijziging Kieswet
● Eerlijke verdeling van inkomsten grondstoffen
● Bestrijding van vele vormen van corruptie
● Hervorming ambtenaren apparaat
● Transparantie bij besteding van Staatsfinanciën
● Transparantie grondbeleid
● Creëren van werkgelegenheid vooral voor jongeren
● Verbeterde toegang tot onderwijs en modernisering van het onderwijssysteem
● Verbeterde toegang tot huisvesting
● Meer inspraak en betrokkenheid van de bevolking
Wij zouden oneindig kunnen doorgaan, maar dat is niet het doel van dit artikel. Wij wilden u slechts enkele issues voorhouden, zodat u als burger zelf kan nadenken over het proces van verandering.
Verandering is geen doel, maar een middel in een proces om één of meerdere doelen te realiseren. De vraag daarbij bijft: waarom veranderen? Deze vraag roept weer andere vragen op zoals: welke doelen willen wij bereiken? Welke stappen moeten wij zetten? Wie is verantwoordelijk voor uitvoeren en begeleiden van het proces? Welke uitdagingen en bedreigingen zouden zich kunnen aandienen bij dit veranderingsproces?
Veranderen kan als individu en als collectief. In alle rollen die dagelijks worden ingevuld. Bijvoorbeeld: burger, Surinamer, ambtenaar, medewerker, vakbondsleider, ondernemer, politicus, leider, moeder, vader, dochter, zoon.
Om ernstig na te kunnen denken over verandering moeten wij samen een aantal zaken die zich voordoen in de periode vóór en tijdens de verkiezingen en binnen regeringen onder de loep nemen:
● Sommige partijcombinaties veranderen iedere verkiezing hun logo en de naam van de combinatie
● Sommige partijen sluiten zich iedere verkiezing aan bij een andere combinatie
● Sommige partijen die de vorige verkiezing zelfstandig waren, en verbinding vóór de verkiezing als nadelig hebben benoemd, gaan de volgende verkiezing toch in een combinatie
● Alle combinaties komen steeds met dezelfde issues, ongeacht of ze in de periode toen zij regeerverantwoordelijkheid hadden, gewoon te weinig hebben gedaan om daadwerkelijk verandering te brengen om Suriname en alle Surinamers succesvol te maken.
Het is duidelijk, en u kunt het zelf vaststellen, dat deze vormen van verandering er niet op gericht zijn om Suriname en Surinamers succesvol te maken.
Wie of wat moet er dan veranderen?
1- De burger – de Surinamer – moet veranderen.
Te nemen stappen:
– We moeten evalueren en doelen stellen voor de toekomst.
– We moeten onze verantwoordelijkheid nemen in het proces en het niet langer overlaten aan combinatie X of Y. Zelfvertrouwen is de sleutel.
– We moeten durven kiezen voor Suriname en niet voor pre-electorale combinaties, omdat deze weining vertrouwen en inspiratie uitstralen, in algemene zin en ten opzichte van elkaar
– We moeten durven politieke partrijen die zelfstandig deelnemen aan de verkiezing meer invloed te geven. Het is bij deze partijen heel duidelijk waar ze voor staan en men kan hen daarop aanspreken!
Bij eventuele winst voor pre-electorale combinaties is gebeleken dat men geen verantwoordelijke kan aanwijzen gedurende het regeertraject. Het blijft helaas een vage groep, waarbij zo makkelijk gezegd wordt:
● het is de schuld van partner X of Y, niet van mijn partij.
● wij doen het goed in de combinatie, het zijn de andere partners die dit of dat fout doen, geen visie hebben of te weinig kader.
Dit zijn drogredenen. Vooraf had men dit al kunnen weten!
2- Het leiderschap
Te nemen stappen:
– De manier waarop wij leiding geven moet in alle opzichten veranderen om Suriname en Surinamers succesvol te laten zijn. Het leiderschap in het gezin, in de buurt of sport vereniging, op de opleidingsinstituten, op de werkvloer en in de bedrijven. Waarden als Respect, Transparantie, Verantwoordelijkheid en Samenwerken mogen in ons leiderschap, op welke plek dan ook, niet ontbreken. Hierdoor kan het ook overgedragen worden aan allen die betrokken zijn bij zo een leider. Bewust van de aanstekelijke werking hiervan, zal vermenigvuldigend doorwerken.
– Feedback op het juiste moment met doelgerichte argumenten – geen drogredenen – aangeven wat beter of anders moet. Hier vooral zelf ook verntwoordelijkheid in nemen geeft glans aan het eigen leiderschap.
– Feedback of kritiek moet niet alleen naar anderen toe zijn, maar eerst en vooral naar jezelf. Dat vraagt ook om een kwetsbare opstelling, waarin inschattingsfouten worden erkend.
– Feedback of kritiek moet mensen in staat stellen om te veranderen: bouwen aan zichzelf en aan de ander, zodat Suriname en de Surinamers succesvol kunnen zijn.
– Feedback is in elk geval niet de ander beschuldigen en zelf buiten schot blijven, want dan is er sprake van afbreken waardoor de leider niet meer serieus wordt genomen.
De potentie om Suriname en Surinamers succesvol te maken moet optimaal benut worden.
TIP VOOR VERANDERING: THE SECRET OF CHANGE IS TO FOCUS ALL OF OUR ENERGY, NOT ON FIGHTING THE OLD BUT ON BUILDING THE NEW.
( QUOTE: SOCRATES)
De Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid

error: Kopiëren mag niet!