Tjin Liep Shie overhandigt nieuwste meerjarenplan aan minister

KPS 120 jaarHet Korps Politie Suriname, vroeger Korps Gewapende Politie, bestaat op 1 juli 2015 al 120 jaar in Suriname. In dit verband werd gisteren de viering van het 120-jarig bestaan van de organisatie gelanceerd. Voor de viering van het 120-jarig bestaan is de Commissie 120 Jaar KPS ingesteld. Door de commissie werden een T-shirt en de activiteitenkalender overhandigd aan minister Edward Belfort en de korpschef Tjin Liep Shie.
“Wij zijn al 120 jaar de beste kameraad van de samenleving en dat willen wij zo houden”, uitte de korpschef. “Wij gaan geen feest vieren, maar wel stil staan bij dit heugelijk feit, middels het organiseren van bepaalde activiteiten die onze positie als beste kameraad moeten herbevestigen en garanderen dat die positie in de toekomst gehandhaafd blijft”, zegt de politiebaas. Het KPS heeft in dit kader een uitgebreid programma over de activiteiten gepresenteerd. Er zullen intern, extern en internationale sportactiviteiten worden ontplooid, een receptie, een dansavond en voor de gemeenschap een aantal informatieve activiteiten worden gehouden.
“Onze kapel is nu ook bezig met grootscheepse voorbereidingen om een groot galaconcert op internationaal niveau aan te bieden”, verklapte Tjin Liep Shie. Daarnaast heeft de KPS ook gedacht aan een speciaal project waarbij in het opleidingscentrum nieuwe sportfaciliteiten in gebruik worden genomen. “Het is heel erg kort dag en wij weten dat het een uitdaging is, maar wij gaan ervoor. Tussen nu en juli 2015 zullen wij een nieuwe moderne portcentrale in het Politieopleidingscentrum in gebruik nemen. Het unieke hiervan is dat wij dit niet laten financieren door de overheid, maar door de leden van het KPS zelf. KPS heeft een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging, waar alle politieambtenaren lid van zijn en iedereen stort trouw de maandelijkse contributies. Wij hebben fondsen bij elkaar gezet, zodat wij de sportcentrale, met ondersteuning van de overheid, bijeen kunnen krijgen. Ik moet wel eerlijk zijn door te zeggen dat wij bij de regering nog geen budget hebben ingediend. We hebben een reguliere begroting waarmee wij zullen werken”, legt Tjin Liep Shie uit.
Er zijn ook activiteiten die de korpschef niet in de publiciteit prijs wil geven. Als voorbeeld noemt Tjin Liep Shie speciale onderscheidingen voor politieambtenaren die geïntroduceerd zullen worden. Het gaat bij deze om een speciale onderscheiding voor politieambtenaren die conform de spreuk van de KPS ‘manmoedigheid’ hebben getoond.
Behalve de lancering van de activiteiten heeft de korpschef ook het nieuwste meerjarenplan van het KPS aan de minister overhandigd. “Er is door de jaren heen een aantal uitdagingen geweest. De afgelopen 4 jaren heeft de klok ook niet stil gezeten en is ook een aantal nieuwe ontwikkelingen geweest. De grootste uitdaging voor ons is tot nu toe de aanpak van de criminaliteit. Je wil de gemeenschap altijd het beste gevoel geven. De positie van beste kameraad staat hierdoor ook in gevaar door enkele integriteitsschendingen. Wij willen de boodschap consequent doorlaten, dat wij binnen het korps, zulke schendingen niet toestaan. Daarom verwelkomen wij dat mensen klachten doorgeven aan de politie.”
De korpschef deelde ook mee dat in verband met de activiteiten, rond de maand juli, ook internationale gasten zijn uitgenodigd. Het gaat volgens de korpschef om ongeveer 400 gasten.
Kavish G.

error: Kopiëren mag niet!