SCF organiseert discussies mangrovebossen

SCF organiseert presentaties en discussies mangrovebossenDe Suriname Conservation Foundation (SCF) heeft op 27 februari in verband met haar 15-jarig bestaan, een drietal presentaties over mangrove gehouden. Professor Sewnath Naipal, die ook de trekker is van de Mangrove Forum Suriname, behoorde tot de sprekers van het seminar. Hij gaf een uiteenzetting over de focus op het wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van de strategie en actieplan over mangrove. Naipal richtte zijn presentatie op de huidige situatie te Weg naar Zee. De professor gaf heel duidelijk aan dat Suriname tot één van de meest kwetsbare landen behoort. Middels voorbeelden en ervaringen meegekregen uit Guyana en Nederland demonstreerde Naipal hoe de mangrovebossen een duurzame en goedkope manier van oeververdediging zouden kunnen zijn. De situatie te Weg naar Zee is ook het gevolg van menselijk handelen. Mangrovebossen vormen een duurzamere oplossing met voordelen voor nu en voor de toekomst.
De directeur van de SCF, Leonard Johanns, gaf aan dat er ook een zeedijk kan worden aangelegd, maar dat is volgens hem heel erg duur. “Het onderhoud daarvan is ook duur. Wanneer wij de onderhoudskosten bekijken, zien wij ook voorbeelden in Guyana. Guyana heeft het afgeleerd en werkt nu aan het planten van mangrove voor haar kust”, aldus Johanns.
Mangrove heeft niet alleen als taak het beschermen van de kust, maar het is een totaal ecosysteem. De mangrove brakwaterzwampen hebben als functie dat zij de kraamkamer vormen voor veel van het zeeleven. Sluit je de brakwaterzwampen dus af, betekent het dat het zeeleven voor de kust achteruit gaat en daarmee het visleven ook. Dat zal een direct gevolg hebben op onze economie.
De SCF is statutair gericht op het behoud van de biodiversiteit van Suriname. Er is internationaal kapitaal, US$15 miljoen, verstrekt aan de SCF. Dit kapitaal moet op de internationale financiële markten worden belegd. Met de beleggingsinkomsten kan de SCF de activiteiten van de SCF betalen. Het seminar behoort tot een reeks in verband met het jubileumjaar. Één van de grootste projecten is het mangroveproject, waar op dit seminar aandacht aan is besteed.
In april zal er een vervolg worden gegeven aan het programma, met een seminar voor de bewustwording over kwikvergiftiging. SCF is ook een samenwerking aangegaan met Staatsolie om de jeugd over het milieu te informeren. Dat doen zij middels het verzorgen van lessen aan kinderen in de 4de en de 5de klas van de lagere school, onder de naam van het project ‘De Groene School’.
Kavish G.

error: Kopiëren mag niet!