Padieboeren dreigen met acties

dblogoDe oogst van padie is reeds begonnen in Nickerie. Volgens de coördinator van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Guido van der Kooye, is er bijkans 800 hectare aan padie afgeoogst. De oogst vindt in diverse delen van het district plaats. Slechts in Wageningen is de oogst nog niet aangevangen, omdat de boeren daar laat hebben ingezaaid. Volgens Van der Kooye verloopt de oogst moeiteloos. ‘De oogst is pas aangevangen en tot nog toe zijn er geen noemenswaardige problemen geconstateerd. Enkele wegen die leiden naar de rijstarealen, zijn wel verslechterd door de regen. Hierdoor verloopt het transport van padie een beetje moeizaam’, zegt de LVV-coördinator. Hij zegt dat de padieprijs momenteel fluctueert tussen SRD 50 en SRD 52. Hij wilde hierover niet veel uitwijden. Van der Kooye zegt dat deze opkoopprijs inderdaad beneden de kostprijs ligt. Dit zorgt voor ontevredenheid onder de boeren. Hij zegt dat hij hetzelfde oplossingsmodel zal hanteren, zoals het vorige seizoen. Hij zal gesprekken voeren met de betrokken autoriteiten en zijn meerderen om te komen tot een oplossing voor de boeren. Ook hierop wilde hij niet verder ingaan, omdat de gesprekken eerst gevoerd moeten worden.
‘Niets gaat goed in de rijstsector. Hoe kan Van der Kooye zeggen dat er geen problemen zijn? Laat hij zelf een rijstareaal inzaaien, afoogsten en verkopen voor de huidige opkoopprijs. Laat hij dan zien of hij dan wel of geen winst maakt en of hij de kosten kan dekken. Hij is niet geschikt als coördinator van LVV. Hij houdt ons alleen voor de gek’, zegt landbouwer Peno Ramsamoedj. Hij zegt dat de boeren dit seizoen weer acties zullen voeren, indien er geen oplossing komt voor de problemen. Het aantal boeren is deze keer verdubbeld. ‘Van der Kooye moet liever rustig zitten als hij niets voor ons kan doen. Zo niet, dan moet hij het veld ruimen.’

error: Kopiëren mag niet!