Deva Boys krijgt geen punten in mindering, wedstrijd niet overgespeeld

dblogoDe SVB verraste dinsdag vriend en vijand door het uitvoeren van het vonnis van de rechter in kort geding in de zaak aangespannen door de Eersteklasse-club SV Jong Rambaan. Waar de kamp van Jong Rambaan verwacht had dat Deva Boys 3 punten in mindering gebracht en de wedstrijd overgespeeld zou worden, heeft de SVB na samenspraak met zijn advocaat, mr. Alwin Baarh, bepaald het vonnis uit te voeren zoals de rechter bepaald heeft. De SVB heeft per brief aan Jong Rambaan, Deva Boys en alle andere Eersteklasse-verenigingen kenbaar gemaakt dat de bond het vonnis zal uitvoeren met de mededeling dat de Deva Boys-speler Mark van Veenendaal dit competitiejaar niet meer opgesteld mag worden. Dus, van een puntenaftrekking en de wedstrijd overspelen is er geen sprake meer, zoals Jong Rambaan dat beoogde.
Volgens een hoofdbestuurslid van de SVB heeft de moederbond precies uitgevoerd wat de rechter heeft gevraagd. ‘Het vonnis van rechter Anand Charan was dat het besluit van de protestcommissie vernietigd moet worden en dat de speler Van Veenendaal niet opgesteld mag worden totdat de rechtsgeldigheid van het gewraakte besluit door de gewone rechter uiteindelijk beslist zal zijn. Het gewraakte besluit is de uitspraak van de protestcommissie van de dato 28 januari 2015, waarbij bepaald was dat de inschrijving van de Nederlander Mark van Veenendaal op de juiste manier was voltooid’, geeft het bestuurslid aan. ‘In feite heeft rechter Charan Jong Rambaan verwezen naar de bodemrechter om de rechtsgeldigheid van de inschrijving van Van Veenendaal te toetsen. Dus er moet een bodemgeschil komen. Tot dan mag de Nederlander niet in actie komen’, zegt hij. ‘De rechter heeft nergens van punteninmindering en/of wedstrijd overspelen gesproken.’
Jong Rambaan is het helemaal niet eens met de wijze waarop de SVB het vonnis uitvoert. Ze zal per brief reageren op het besluit van de SVB. ‘Wij gaan weer naar de kort gedingrechter, als de SVB toch in gebreke blijft het vonnis uit te voeren zoals het moet’, zegt secretaris Aniel Biharie van Jong Rambaan.

error: Kopiëren mag niet!