VHP ondernemerscommissie bezorgt over situatie NVB-bushouders

dblogoDe Ondernemerscommissie van de VHP heeft met heel veel bezorgdheid kennis genomen van de informatie verstrekt tijdens de gehouden persconferentie van de Organisatie van Bus- en Boothouders Suriname (OBS) op 23 februari j.l.
Het gaat hierbij om ruim 25 bushouders die in januari van dit jaar een brief ontvingen met de mededeling dat hun contract niet verlengd zou worden door het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB). Het ging om slechts één regel: “Wij danken u voor de diensten aan het NVB NV bewezen”. Daarbij zijn er verder geen redenen vermeld waarom de contracten niet verlengd worden. Eerder waren de bushouders ook niet in kennis gesteld hierover, maar werden van de ene op de andere dag geconfronteerd met een brief van de NVB waarin hun contract is opgezegd.
De VHP ondernemerscommissie volgt deze zaak reeds geruime tijd omdat de OBS en het NVB in onderhandeling waren waarbij aan de bushouders steeds is voorgehouden dat de contracten zouden worden verlengd. Die actie is helaas steeds uitgebleven.
Hoewel de Regering in haar Ontwikkelingsplan 2012-2016 heeft opgenomen dat het vergunningensysteem en administratieve barrières voor ondernemers in de dienstensector vereenvoudigd zou worden, brengt de VHP u enkele momenten in herinnering:
– in november 2010 hadden de bushouders in Nickerie het schoolvervoer lamgelegd vanwege herhaaldelijke, niet tijdige uitbetalingen van salarissen;
– in 2011 moesten bus- en boothouders die studenten en leerlingen vervoerden voor het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling herhaaldelijk verzoeken om betaling voor de door hen geleverde diensten;
– in november 2013 heeft het personeel van NVB het werk neergelegd omdat hun lonen over de maand okober niet waren uitbetaald.
De Ondernemerscommissie van de VHP is van oordeel dat de Overheid de taak heeft om te zorgen voor de basis randvoorwaarden die actief ondernemerschap aanmoedigen en steunen. Met eenvoudige, transparante en korte procedures, onder andere voor het verkrijgen van bedrijfsvergunningen, kan worden bijgedragen tot een goed ondernemersklimaat. Daarnaast dient elke overheid rekening te houden met gepleegde investeringen middels leningen bij banken door deze groep van ondernemers, waarvan dit onverantwoord handelen desastreuze gevolgen zal hebben.
De VHP ondernemerscommissie doet een beroep op de overheid om middels behoorlijk bestuur, de weg van transparante en eerlijke besprekingen, de gedupeerde bushouders niet langer in onzekerheid te laten, en hen hun brood niet te ontnemen. Tevens wordt verzocht rekening te houden met de rol van de overheid in deze om juist sectoren c.q. ondernemers te faciliteren en verder te doen ontwikkelen in plaats van af te breken.
VHP ondernemerscommissie

error: Kopiëren mag niet!