Bedevaartsoord Weg naar Zee bouwt eigen stenen dijk

Bedevaartsoord bouwt eigen dam.1
Bedevaartsoord bouwt eigen dam.3Pandit Ramon Bajnath, voorzitter van de Stichting Bedevaart en Wandelpark Weg naar Zee, zegt aan Dagblad Suriname dat hij van de zijde van de regering vernomen heeft dat het bijkans een jaar kan duren voordat een aanvang kan worden gemaakt met de bouw van een betonnen dijk te Weg naar Zee. ‘Als wij op de regering zullen wachten, weten wij niet wat ons in de komende periode te wachten staat. De eerstvolgende springvloed wordt reeds al op 20 maart verwacht’, benadrukt Bajnath. Besloten is om daarom de dijk rond het bedevaartsoord te versterken met een stenen constructie. Volgens Bajnath kan hiermee bijkans SRD 300.000 tot SRD 500.000 gemoeid zijn, die hij uit zijn eigen zak moet dekken. ‘Er waren andere dingen die ik hier wilde opzetten. Die genieten nu minder prioriteit.’ De bedoeling is om de dijk aan te leggen om het bedevaartsoord te beschermen tegen de kracht van het zeewater. Bijkans een week nadat de Atlantische Oceaan heftig tekeer ging te Weg naar Zee, zijn de opschoningswerkzaamheden in volle gang. Een aantal jongeren heeft volgens de pandit flink meegeholpen om de locatie op te schonen. Daarnaast heeft kolonel Jerry Slijngaard, coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR), de brandweer ook ingeschakeld voor de grote schoonmaak. Bajnath zegt zeer erkentelijk te zijn voor de grote bijdrage van de jongeren en vooral het NCCR, die tijd noch moeite gespaard heeft om de mensen daar te helpen. Ondertussen is een groot deel van de geëvacueerde mensen teruggekeerd. ‘Het maakt niet uit waar je bent. Op den duur is het te verwachten dat mensen weer naar hun eigen woning en omgeving zullen verlangen’, aldus Bajnath.
Elke financiële steun is welkom
Na het bezoek van president Desi Bouterse afgelopen week hebben verschillende politieke figuren de plaats bezocht om hun medeleven met de slachtoffers te betuigen. Afgelopen maandag was het de beurt van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (Abop), die samen met minister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting de plaats bezocht. Bajnath zegt dat het voor hem niet uitmaakt of politieke figuren de situatie daar zullen gebruiken voor politiek gewin. Belangrijk voor hem is dat mensen hun medewerking verlenen. Echter heeft hij opgemerkt dat tot nu toe slechts één persoon toegezegd heeft om financiële steun te geven voor de bouw van de stenen dijk. Dat is minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling. ‘De bewoners hier zijn bijzonder blij dat de bewindsman zo een toezegging heeft gedaan, omdat hij tot nu toe de enige regeringsfunctionaris is die zo een stap heeft genomen.’ Volgens Bajnath zijn in de afgelopen periode verschillende spullen door politici en regeringsfunctionarissen aangeboden. Hij is bijzonder blij hiermee, maar vindt toch dat zaken omtrent de bescherming van onze kustvlakte niet serieus worden genomen. ‘Ik heb in de afgelopen maanden steeds via de media geprobeerd om de aandacht van de regering te trekken. Niet alleen de situatie te Weg naar Zee geniet prioriteit, ook de mensen op Paramaribo Noord en omstreken moeten beseffen dat dit hun vroeg of laat zal overkomen.’ Vooralsnog adviseert hij een ieder om geen percelen langs de risicogebieden te kopen. De pandit verzoekt een ieder om elke financiële bijdrage dan ook aan te bieden voor het opzetten van de dijk. ‘Als de jeugdige Ravishant Jiawan zijn spaarpot kan doneren, moet dat een inspiratie zijn voor anderen’, aldus Pandit Bajnath.
Crematieoord wordt opgeschoond
Het aannemingsbedrijf Icon is dinsdag ook aangevangen om kosteloos te ontwateren op het crematieoord te Weg naar Zee. Het bedrijf kwam met groot materieel en werknemers en zette zich in voor het opschonen en afwateren van deze locatie. Het crematieoord is voorlopig gesloten en kreeg afgelopen week de volle laag toen de springvloed de dam doorbrak.
FR

error: Kopiëren mag niet!