Herstart grootschalige rijstteelt Coronie

Herstart van grootschalige rijsteelt in Coronie 1Er zal opnieuw worden gestart met grootschalige rijstteelt in Coronie. Op vrijdag 20 februari 2015 hebben de Coroniaanse padieboeren, onder leiding van de Coöperatie van Coroniaanse Boeren (CCB), vergaderd met de waarnemende directeur van de Stichting ter bevordering van de Machinale Landbouw (SML), samen met een afgevaardigde van het stichtingsbestuur. De voorstellen met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden zijn door de besturen (SML en CCB) herhaaldelijk besproken. Uiteindelijk zullen afspraken uit deze vergadering resulteren in het herstarten van de rijstteelt in Coronie. Volgens dit plan heeft het ministerie van LVV de algehele verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de primaire en secundaire aan- en afvoerkanalen in het gebied, naast het onderhoud van de waterkerende dam en de daarin opgenomen kunstwerken/waterinlaten. Het streven is de werkzaamheden binnen twee weken te starten, zodat ruim 1000 ha rijst in mei en juni dit jaar daadwerkelijk zal worden ingezaaid. Verdere afspraken zoals het verstrekken van zaaizaad, mest en bestrijdingsmiddelen ter realisatie van een goede teelt, zullen gegeven worden door toegezegde medewerking van de minister van LVV. De boeren zullen getraind worden in het kweken van de nu gangbare Adron-lijnen. De boeren kunnen de gemaakte onkosten pas na de verkoop van hun product zonder rente aan de Staat terugbetalen.
Al vanaf 16 oktober had de minister van LVV het startsein gegeven voor de herstart van de rijstteelt in Coronie. Door perikelen met het door de minister aangewezen staatsbedrijf met betrekking tot de werkwijze en de aangeboden prijzen aan de boeren voor werkzaamheden, is deze herstart vertraagd. De voorzitter van de CCB, Ewald Blankendal, had een ontmoeting met de Coroniaanse rijstboeren voor de officiële herstart. Een nog samen te stellen managementteam zou de werkzaamheden begeleiden en administreren. De hoop van vele Coronianen is dat heel gauw er een inzaai van 1000 hectare wordt bereikt. Het doel van dit project was om met minimaal 30 boeren 900 ha rijst te beplanten in mei 2015. Binnen 4 weken zouden de eerste cultuurtechnische werken aanvangen vanuit het ministerie van LVV. Het gaat om een gezamenlijke inspanning van de minister van LVV, Suresh Algoe, de districtscommissaris van Coronie, Aroenkoemar Ramdhani, en de leden van de vaste commissie van De Nationale Assemblee (DNA) van LVV. De commissievoorzitter en DNA-lid Henk Ramnandanlal zegt dat de minister van RGB thans bezig is met een inventarisatie van de status van de grondtitels. Het ligt in de bedoeling dat de boeren die nog niet beschikken over een officiële titel op hun grond, spoedig hun grondbeschikkingen krijgen, zegt de voorlichting van Palu.

error: Kopiëren mag niet!