Quota Suriname ontvangt USD 30.000 aan donatie voor Sticris

Quota Suriname ontvangt USD 30000 tbv Sticris. 1Op de algemene ledenvergadering van Quota International of Suriname op 17 februari heeft Ron Halas van Iamgold een donatie gedaan van US dollars 30.000. De donatie is bestemd voor Stichting Sticris. Deze stichting zet zich in voor het opvangen van vrouwen en hun kinderen die vluchten voor huiselijk geweld. De stichting zette eind jaren tachtig onder leiding van Friede Cederboom een tehuis op aan de Kankantriestraat waar de slachtoffers van huiselijk geweld crisisopvang en begeleiding krijgen, zodat zij hun leven weer kunnen oppakken. Omdat Suriname weinig tot geen faciliteiten kent voor deze groep, had de stichting deze taak op zich genomen. Helaas is het tehuis vier jaar geleden door brand verwoest, terwijl de vraag naar opvang nog steeds groot is. Het is nu de bedoeling om de opvang wederom op de oude locatie op te zetten.
Als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen was de ‘expatgroep’ van Iamgold op zoek naar een project om te sponsoren. Dankzij Quota werd Iamgold geïnformeerd over Sticris. Het project sprak de expats aan en zo organiseerden zij een golftoernooi om aan fondsen te komen. Een deel van de sponsoring is afkomstig uit de opbrengsten van het toernooi en het overgrote deel van de donatie komt uit fondsen van Iamgold die dit bedrijf aanwendt in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De rol van Quota Suriname is dat zij Sticris zal ondersteunen bij het opnieuw opzetten van het tehuis. Quota heeft dit project als een van haar ‘grote’ projecten geadopteerd tijdens de studiedag in 2014. De Sticris-commissie van Quota schrijft het projectplan en de leden gaan op zoek naar donoren. Quota is zeer content met dit groots gebaar en hoopt dat meerdere mensen geïnspireerd raken en hun ondersteuning, op welke manier dan ook, aan dit project geven.

error: Kopiëren mag niet!