Doekhie: ‘Pg heeft prullenbakpapieren Tjin-A-Tsoi teruggestuurd naar eigenaar’

dblogoMC/NDP-parlementariër Rashied Doekhie zegt aan Dagblad Suriname dat hij niet begrijpt waarom er zoveel poeha is ontstaan omtrent vermeende corruptieve zaken binnen de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). De waarnemend procureur-generaal, Roy Baidjnath Panday, heeft onlangs via de minister van Financiën om een Clad-onderzoek gevraagd. Volgens Doekhie heeft NPS-parlementariër Arthur Tjin-A-Tsoi geen case, omdat de pg ambtshalve geweigerd heeft een strafrechtelijk onderzoek in te stellen en uiteindelijk de ‘prullenbakpapieren’ van Tjin-A-Tsoi terug heeft gestuurd naar de rechtmatige eigenaar, in dit geval het ministerie van Financiën. Baidjnath Panday zegt in zijn schrijven aan de minister dat de NV EBS een openbaar nutsbedrijf is, zoals bedoeld in artikel 2 van het Staatsbesluit Landsbedrijf Centrale Landsaccountantsdienst 1972 (Aanwijzing Clad). Ingevolge artikel 1 van genoemd staatsbesluit is de minister van Financiën de autoriteit onder wie de Clad als staatsbedrijf ressorteert en moet minister Andy Rusland dan een financieel onderzoek laten verrichten. ‘De pg moet nadenken dat hij in principe stukken stuurt, waarover de minister van Financiën reeds beschikt. Het is logisch, omdat Tjin-A-Tsoi de kopieën van daar heeft gehad.’
De NDP’er herinnert zich nog een geval, waarbij procureur-generaal Subhaas Punwasi al zo een maatregel had getroffen, waarbij hij partijen gevraagd had om zaken binnenshuis te onderzoeken, omdat het hier ging om een beleidsaangelegenheid. ‘In het geval van de NV EBS heeft de directie besloten om duurdere, maar kwalitatieve spullen aan te schaffen en liggen deze niet in de garage van één der directieleden. Je koopt een Mazda of een Toyota’, stelt de parlementariër. Doekhie vermoedt dat Tjin-A-Tsoi de stukken via zijn vrienden binnen Financiën of EBS in handen heeft gekregen.
Tjin-A-Tsoi blijft erbij dat zaken binnen de EBS niet pluis zijn en is hij ervan verzekerd dat een verder onderzoek tegen EBS-directeur Willy Duiker veel zaken naar boven zal brengen. Duiker heeft een advocaat in de arm genomen om hem van advies te dienen. Hij sluit niet uit dat het zogenoemde corruptiedossier gebruikt wordt om politiek te bedrijven, met als doel om de EBS en hem aan te vallen. Hij is ervan overtuigd dat de Clad een rechtvaardig onderzoek zal verrichten. Ondertussen heeft de EBS Werknemersorganisatie (OWOS) een spoed algemene ledenvergadering voor vandaag, vrijdag 20 februari, uitgeschreven. Op de alv zal de algemene situatie binnen het bedrijf worden besproken en vindt de behandeling plaats van het wensenpakket van de cao van 2015. De alv wordt gehouden in de kantine van de EBS aan de Saramaccastraat.
FR

error: Kopiëren mag niet!