Deel 2: De patrilineaire– en matrilineaire lijnen

dblogoIn de praktijk wordt de uitwerking van de matrilineaire en de patrilineaire lijnen soms samen uitgevoerd. Dit blijkt het geval te zijn bij de Dimas Kachari gemeenschappen in het noordoosten van India. De kinderen, hierna te noemen de jongens en meisjes, erven respectievelijk dat deel van de eigendommen dat toebehoort aan de vader en de moeder. De jongens hebben geen recht op de eigendommen van de moeder, terwijl de meisjes evenzo geen recht hebben op de eigendommen van de vader, ondanks het feit dat zij een patrilineaire lijn volgen. Bij het huwelijk van de dochters krijgen de ouders een bruidsprijs van de aanstaande schoonzoon en zijn ouders. Het huwelijk wordt uitgevoerd door middel van onderhandelingen. Het betreft hier het betalen van de bruidsprijs, hetwelk afhankelijk is van de economische situatie van de bruidegom en de kwaliteit van de bruid. Hier ontlenen de schoonzonen of de mannen geen rechten op de eigendommen van de vrouw en omgekeerd. De bruidprijs is een betaling die door of in opdracht van een toekomstige echtgenoot aan familie van de bruid wordt gegeven. De hoogte van de bruidsprijs wordt bepaald door onderhandelingen tussen de twee families. Een bruidschat of bruidsgift is een gift dat een meisje of bruid mee krijgt als ze in het huwelijk treedt.
Een heel merkwaardig moment ontdekken wij bij de Regmá Nág gemeenschappen van de Nágaland. De aanstaande schoonzoon zal een jaar lang moeten arbeiden op de boerderij(en) van zijn aanstaande schoonouders eer hij zal gaan trouwen met hun dochter. Deze gemeenschappen zijn (kunnen) zowel monogaam als polygaam (zijn).
Een opvallende relatie zien wij ook bij de Garos (families van Tibetaanse afkomst) in India, die voornamelijk Christenen zijn, terwijl zij de matrilineaire lijn volgen waarbij de moeder van de kinderen aan het hoofd van het gezin staat. De vader speelt in feite geen belangrijke rol in het gezin. Wanneer een dochter trouwt, moet de schoonzoon inwonen bij zijn schoonfamilie. Erg interessant is te weten dat wanneer de schoonvader komt te ontvallen de schoonzoon, de schoonmoeder als echtgenote neemt.
De Khasis gemeenschappen hebben als basis een matrilineaire lijn. In deze gemeenschappen heeft de vrouw het meest te vertellen over de rijkdommen van de familie. De vader van de kinderen is belast met de opvoeding. Na het huwelijk van een dochter verblijft de schoonzoon bij haar in huis.
(Wordt vervolgd)
Jan S. Soebhag
[email protected]

error: Kopiëren mag niet!