Workshop KBS voor betere communicatiestructuren

dblogoHet Korps Brandweer Suriname (KBS) hield eind januari een workshop in the Paranam Country Club. De doelgroepen van deze bijzondere bijeenkomst zijn de gewestelijk brandweercommandanten en rayoncommandanten geweest, terwijl deze ook door tenminste 1 bevelvoerder van het respectieve gewest of rayon waren vergezeld. In totaal waren er 38 geregistreerde participanten. Het thema van deze workshop was in drieën opgedeeld, namelijk het identificeren/analyseren van pluspunten, leermomenten en verbeterpunten met betrekking tot de vuurwerkactieperiode, kennis en visie organiseren om te geraken tot effectievere en efficiëntere communicatiestructuren binnen de verzorgingsgebieden en activiteitenplanning per gewest, collectieve dan wel clusterplanning voor 2015.
De opening van deze workshop werd door de coördinator gewestendienst, commandeur eerste klasse Andre Schultz verricht. De coördinator gaf aan zeer ingenomen te zijn met dit initiatief en sprak de hoop uit dat de resultaten tot kwaliteitsverbetering voor het korps zullen leiden. Hierna volgde een presentatie van het hoofd van de afdeling PR/Voorlichting, hoofdbrandmeester Glenn Cooman. Met deze presentatie werd een beeld van de afdeling PR/Voorlichting en haar activiteiten weergegeven. De presentatie hierna werd gedaan door de dagvoorzitter, hoofdbrandmeester Ulrich Coats, waarbij de vuurwerkperiode als eerst werd belicht, gevolgd door de calamiteitenstatistieken en de relatie public relation met de veiligheidsketen. De gewestelijk brandweercommandant van Albina, commandeur Mario Wijngaarde, was verantwoordelijk voor de derde presentatie.
Bij de vuurwerk teach-in van maandag 15 december 2014 werd in algemeen overleg besloten dat het voorlichtingsmateriaal zoveel als mogelijk de gemeenschap moet bereiken. Hierbij was de gedachtegang community safety in de trend van vuurwerkvoorlichting. De algemene aangehaalde verbeterpunten voor de volgende vuurwerkperiode waren als volgt. Eerdere start van de vuurwerkvoorlichtingscampagne, grotere oplage voorlichtingsmateriaal, groter aantal promotiemateriaal (bijvoorbeeld bril) en vuurwerkvoorlichting via de media in meerdere spreektalen. Bij de SEH en het SZN zijn samen in het afgelopen vuurwerkseizoen 23 (2 registraties buiten de periode 3 + 4 januari) vuurwerkslachtoffers geregistreerd. Dit is een lichte daling in vergelijking met het seizoen ervoor van 28 registraties.

error: Kopiëren mag niet!