Ambtenaren apparaat als politiek instrument, niets nieuws

AmbtenarenParlementariër Carl Breeveld is van menig dat ons ambtenarenapparaat gesaneerd moet worden. “En onder saneren moet je verstaan, het gezond maken, anders verstaan mensen je verkeerd. Het gaat niet perse om een regering, maar om politieke commitment van alle politieke organisaties, leiders en iedereen in dit land. Het kan niet eventjes gebeuren, omdat het uiteindelijk om Surinaamse burgers gaat. De zaak moet integraal worden aangepakt. De VS heeft zich bijvoorbeeld ontwikkeld door het ondernemerschap. Dat zou voor ons ook een mogelijkheid kunnen zijn. Wij moeten in ieder geval af van elke keer politieke benoemingen bij elke regering die maar aantreed. Als we kijken naar de top van onze ministerie dan zien wij een gebrek aan hoger kader. De uitbreiding vindt juist aan de onderzijde plaats in plaats van bij de top” , legt de politicus uit.
Wat volgens Breeveld ook een zorgpunt is, is de ongeveer 9000 mensen van wie de taakomschrijving niet duidelijk is.
Gewezen minister van Binnenlandse zaken Soewarto Moestadja geeft aan dat hij tijdens zijn zitting als minister een onderzoek heeft ingesteld waaruit blijkt dat het ambtenaren apparaat met ongeveer 47.000 personen bemand is.
“Wij gaan richting 50.000 Je kunt niet zomaar iets uit het hoofd pakken en zeggen dat we dit allemaal willen veranderen. Het geld dat je uitgeeft aan onproductieve ambtenaren kan je beter uitbesteden aan het uitvoeren van projecten. In het ontwikkelingsplan van de regering Bouterse-Ameerali 2012-1016 is opgenomen dat wij ons zorgen maken over de ambtenarij en wij er wat aan moeten doen. Ik heb mijn best gedaan om de regering zo ver te krijgen dat wij niet om de wisseling van regeringen komen met ander personeel. Ik heb een wet op politieke partijen gestuurd naar de Raad van Minister. Dat zou inhouden dat elke regering die aantreedt, met een eigen pakket aan personeel komt, en de bestaande dan met de komst van de regering volgens de wet naar huis gaat. Maar zoals wij het nu doen, ga je logisch duizenden mensen erbij krijgen”, aldus Moestadja.
“Gebleken is dat in de afgelopen weken een zeer groot aantal mensen in dienst zijn genomen bij de overheid. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling zou daarbij aan de top prijken met bijkans 600 nieuwe ambtenaren”, zegt Jerry Khoesial van De Nieuwe Leeuw. “Het is ook niet vreemd dat er plots zo vlak voor de verkiezingen behoefte is ontstaan aan een substantiële uitbreiding van het aantal ambtenaren. Het oud rampzalig beleid van “regelen” van partijloyalisten en “lokken” van overlopers zoals de oude politiek reeds decennia heeft toegepast en welke de productiviteit en ontwikkeling van ons land categorisch heeft verlamd blijkt helaas nog onverkort door te gaan. Dat het niet tot het besef van onze beleidsmakers is doorgedrongen dat er andere, betere en gezondere manieren bestaan om werklozen aan een goede baan te helpen is het bewijs van hun chronisch onvermogen en politieke onwil om onze economie te hervormen. Dit is uiteraard mogelijk maar dan zal patronage moeten plaatsmaken voor degelijke welvaartsplanning, een goed ontwikkelingsbeleid, corruptiebestrijding en het creëren van een sterke private sector. Maar vooral dat laatste past niet in het denken van de oude patronage politiek waarmee wij tot heden opgescheept zitten”, meent Khoesial.
Kavish G.

error: Kopiëren mag niet!