Verzekeringsmaatschappijen werken samen met Sozavo

dblogoHet ministere van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft op donderdag 12 februari, in het kader van de Wet Nationale Basiszorgverzekering, dienstverleningsovereenkomsten met 4 verzekeringsmaatschappijen getekend. Het gaat om de maatschappijen Assuria, Parsasco, Staatszorg NV en Self Reliance. Deze overeenkomst heeft onder meer betrekking op de uitvoering van artikel 7 lid 3 en 10 van de Wet Nationale Basiszorgverzekering, waarbij Sozavo de premie geheel of gedeeltelijk betaalt voor bepaalde groepen of categorieën van personen.
De ondertekening vond plaats op het kabinet van de vicepresident. Naast de vertegenwoordigers van de verschillende verzekeringsmaatschappijen waren ook aanwezig vicepresident Robert Ameerali, minister Alice Amafo en de directeur Sociale Zaken Melitia Sentelia, die namens het ministerie de overeenkomsten tekende. Hiermee wordt verder beoogd dat partijen zich zullen inspannen om de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de financiering van de basiszorg in het algemeen te bewaken en te verbeteren. Volgens de vicepresident zal het proces van overheveling van het Sozavo-bestand naar de verzekeringsmaatschappijen geleidelijk plaatsvinden. Hij is blij met de ondersteuning van de verzekeringsmaatschappijen. ‘Alle verzekeringsmaatschappijen zijn in dit proces meegenomen. De overeenkomst met Fatum zal op een later tijdstip worden getekend’, geeft vicepresident Ameerali aan. Volgens minister Amafo is de ondertekening een mijlpaal. De minister kijkt uit naar een goede samenwerking met de verzekeringsmaatschappijen. Ze hoopt dat het sociaal- en menselijk aspect de boventoon voert bij de hulp.
Maurice Roemer, directeur Self Reliance die namens de verzekeringsmaatschappijen het woord voerde, meent te beseffen dat het op de eerste plaats gaat om de hulp, maar dat men niet moet vergeten dat deze hulp ook een plafond heeft. Hij verzekerde dat het sociaal maatschappelijk aspect voorop gesteld zal worden en dat samen met het ministerie gewerkt zal worden naar verdere verbetering van de dienstverlening. ‘De verzekeringsmaatschappijen zijn berekend voor deze taak en staan klaar om de overheid hierbij verder te helpen.’ De afgesloten verzekeringen zullen een looptijd hebben van 12 maanden en eindigen behoudens andere omstandigheden bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar. Betaling van de premie door het ministerie zal volgens de overeenkomst binnen 90 dagen plaatsvinden vanaf de eerste maand waarop de factuur betrekking heeft.

error: Kopiëren mag niet!