John Goedschalk: “Het idee van bescherming is al achterhaald”

dblogoGoudwinning en houtkap vormen een directe bedreiging voor zowel de unieke ecosystemen als de lokale gemeenschappen in het ongerepte zuiden van Suriname. Conservation International Suriname ging daarom op 16 februari 2015 samen met WWF Guianas, het Amazon Conservation Team en de Surinaamse overheid een dialoog aan, met belanghebbenden om een gedeelde visie tot stand te brengen over de oprichting van een South Suriname Conservation Corridor. Het doel van de dialoog, dat op 5 maart wordt afgerond, is het bereiken van een breed draagvlak welke in een gemeenschappelijke slotverklaring zal worden vastgelegd.
Suriname is een van de groenste landen ter wereld, geïllustreerd door de laagste ecologische voetafdruk per inwoner. Het zuidelijke deel van Suriname heeft een aanzienlijke hoeveelheid natuurlijke rijkdom in termen van primair bos, biodiversiteit, zoetwatervoorraden en cultureel erfgoed. Een groot deel van het zuiden is onontgonnen en geïsoleerd. Echter, verdwijnt het isolement dat de zuidelijke ecosystemen van Suriname heeft beschermd in toenemende mate door de vele realistische bedreigingen zoals goudwinning en houtkap. De oprichting van een South Suriname Conservation Corridor (SSCC) dient ter bescherming van grote delen van ongerept tropisch bos met belangrijke ecosysteemdiensten gelegen in zuid-Suriname.
Gaat nu om duurzaam gebruik
“Het is een concept waarbij je een gebondenheid creëert tussen verschillende gebieden”, vertelt John Goedschalk, directeur Conservation International Suriname in een vraaggesprek met Dagblad Suriname. “Waar je hier specifiek aan moet denken is Zuid-Suriname. Het idee van bescherming is al achterhaald. Je neemt een stuk bos, zet het onder een glazen koepel, en je raakt het niet meer aan. Dat is niet van deze tijd. Waar wij het nu over hebben is duurzaam gebruik. Er moet een balans tussen de ontwikkeling en natuurbescherming worden bedacht. Het doel van de dialogen is om te komen tot een gedeeld begrip, een gedeelde visie, over duurzame ontwikkeling, zoals die in Zuid Suriname tot stand zou moeten komen”, aldus Goedschalk. Bescherming van dit gebied zal zorgen voor continuïteit in de aanvoer van schoon water en belangrijke voordelen voor het gebruik van water stroomafwaarts, met inbegrip van hernieuwbare energie, landbouw, toerisme, en drinkwatervoorzieningen. Tot slot zal de bescherming van het zuiden van Suriname het tegengaan van klimaatverandering ondersteunen.
Beleidsopties
Inmiddels heeft juridisch en wetenschappelijk onderzoek plaats gevonden om beleidsopties te identificeren en het toekennen van een beschermde status aan zuid Suriname vanuit een wetenschappelijk oogpunt te rechtvaardigen. “Er is grote bezorgdheid voor wat betreft goudwinning in de dorpsgebieden”, zegt Arnold Arupa, vertegenwoordiger van de Wajana en de Trio indianen. “Het dorp Anapaike, aan de Lawa rivier heeft momenteel grote problemen vanwege goudwinning. Dit is als voorbeeld gesteld voor de andere dorpen, zodat dat wat nu gebeurd in Lawa, nergens anders mag gebeuren”, aldus Arupa.
Kavish G.

error: Kopiëren mag niet!