Rechter heeft nog geen antwoord op formeel verweer advocaat

dblogoKantonrechter Maytrie Kuldipsing heeft meer tijd nodig om een besluit te nemen over het formeel verweer van raadsman Benito Pick. Pick heeft in de zaak van de verdachte Francisco C. aangegeven dat hij niet achter het verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) kan staan om de dagvaarding van de verdachte te wijzigen, zodat nieuwe strafbare feiten kunnen worden opgenomen. Het OM gaat volgens hem in de fout, omdat het Wetboek van Strafvordering alleen praat over de wijziging van de tenlastelegging. Volgens openbare aanklager Nirmala Maikoe praat de wet niet alleen over tenlasteleggingen, maar ook over een dagvaarding. Een van de functies van de dagvaarding volgens haar is om samenvattend aan te geven wat het onderzoek is geweest van het strafbaar feit om op basis daarvan verdere handelingen ter terechtzitting te plegen.
De verdachte moet volgens Maikoe ook weten van welke feiten hij wordt verweten en welke verweren hij mogelijk zou kunnen voeren. In eerste instantie had het OM een dagvaarding waarin de verdachte verweten werd van diefstal middels geweld. In het onderzoeksdossier stond dan een strafbaar feit dat niet was opgenomen in de dagvaarding. Dit wil het OM alsnog wijzigen met een aanvulling. In dit geval zou volgens Maikoe het eerste feit niet veranderen en zou er sprake zijn van twee afzonderlijke feiten. Dit, terwijl bij het opnieuw dagvaarden met twee afzonderlijke feiten er enige onduidelijkheid bij de verdachte zou ontstaan. Deze zaak wordt op 16 maart verder behandeld.
FR

error: Kopiëren mag niet!