Car audio battle en illegaliteit

De politieke partij PL organiseert dezer dagen een ‘car audio battle’, hierna afgekort met CAB. De CAB is een laagdrempelige entertainmentactviteit voor het voetvolk waarbij geen rekening wordt gehouden met wat illegaal en onfatsoenlijk is. We geloven niet dat de PL zich wil vereenzelvigen met dit soort activiteiten. Of is men bang om de burger te corrigeren, omdat men geen stemmen wil verliezen? Alleen wat leuk is, telt. Muziekgeluid uit een andere auto moet niet te horen zijn voor degenen die niet in die auto zitten. Zo moet het aan toe gaan in beschaafde landen en zo gaat het inderdaad aan toe. De vraag rijst of de PL ons land wil verheffen of verlagen. De PL geeft een signaal dat hard muziek maken in een auto een goede zaak is en dat je mag streven om elkaar daarin te overtreffen. Degene die zich meest aanstelt, krijgt ook nog een prijs. Met de CAB geeft de PL een slecht voorbeeld aan de verkeersdeelnemers. Met de CAB draagt de PL actief bij aan het achteruitgaan van het woongenot in bepaalde buurten, de verkeeronveiligheid en milieuvervuiling. De CAB is een wedstrijd om uit te maken welke auto(eigenaar) de ‘beste sound’ heeft. Met sound wordt bedoeld luid muziek in de auto. Er zijn thans auto’s waarvan de ruimte achter de achterbank en de kofferbak vol zitten met muziekboxen. Op straat wordt een wedstrijd uitgevochten welke sound het hardst lawaai maakt. De boxen veroorzaken veel hinder en geluidsoverlast op de weg en dat vermindert de alertheid van de chauffeurs in de auto. De grote boxen tegen de achterruit verhinderen de zicht naar achteren van de chauffeur, waardoor hij onmogelijk veilig kan spiegelen en rijden. De boxen in de auto zijn een overtreding van de regels die gelden bij het keuren van een auto. Een auto is niet bedoeld om als discotheek te dienen en andere mensen te storen. Een auto heeft een geluidsinstallatie die de inzittenden en de chauffeur in de gelegenheid stelt om naar de radio te luisteren of gebruik te maken van de cd-speler voor zichzelf. Het is niet bedoeld primair om anderen te laten horen wat voor muzieksmaak je hebt. Als dat gebeurt dan komen aan de orde storen, hinderen, degraderen van het woongenot, milieuvervuiling en verkeersonveiligheid. Er zijn tegenwoordig zaken die zich specialiseren in automuziekinstallaties. Er zijn veel auto’s die met grote boxen in hun auto rondlopen en het verkeer en hun buurten terroriseren. Een politieke partij die dit ziet, moet het niet gaan stimuleren om battles te gaan houden. De deelnemers aan deze in principe onfatsoenlijke tentoonstellingen nemen het kennelijk ook niet al te nauw met wet en recht. Zo is bij het laatste schouwspel een aantal gestolen batterijen in beslag genomen bij deze deelnemers. Men weet wat de prijs is van de extra batterij die voor de boxen nodig is en men weet dat wanneer het goedkoop te vinden is, er iets niet klopt. Er is een cultuur in Suriname aan het ontstaan om lawaai te maken met bromfietsen en met auto’s. Het is heus niet zo dat de deelnemers van de wedstrijden met hun geluidsmateriaal naar de wedstrijd gaan en deze daarna opbergen om weer gewoon op straat te gaan rijden. Wat er eigenlijk bij de battles gebeurt, is dat het straatgedrag omgezet wordt in een wedstrijd met officiële winnaars. Voorgaande regeringen hebben dit probleem niet al te serieus genomen. In het Nationaal Strategisch Veiligheidsplan wordt aandacht besteed aan de verkeerveiligheid en de waardigheid/geschiktheid van voertuigen. Specifiek over geluidsoverlast wordt er niets gezegd. Wat het meest frappante in deze is, dat de PL niet doet wat ze predikt in haar partijprogramma. In haar programma belooft de PL te werken aan het woongenot van de burgerij. Is het programma gewoon voor mooi-mooi geschreven omdat het moet? Regelgeving in Suriname moet worden aangepast, men maag geen grote boxen in auto’s hebben die een bepaald vermogen aan geluid hebben. De politie moet dit bij aantreffen in beslag nemen en vernietigen. Er moet dus een verbod in de wetgeving komen en de autokeurders moeten hierop letten. De wetgeving in Suriname moet worden aangetast, zodat de regelgeving lawaai uit auto’s duidelijk verbiedt. Volgens Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 van Nederland is het bestuurders van een motorvoertuig, bromfietsers en snorfietsers verboden om onnodig geluid te veroorzaken. Daaronder wordt mede begrepen het geluid dat de uitlaatpijp voortbrengt. Het overdreven veel gas geven, terwijl men bij een stoplicht staat heeft al eens in Nederland tot veroordelingen geleid. Ontevreden burgers hebben bij de Hoge Raad bakzeil gehaald, omdat deze de lagere rechter die een boete sanctioneerde, gelijk heeft gegeven. Ook in België is het lawaai maken in een auto op de openbare weg verboden. Volgens het zogenaamde GAS Reglement is het op de openbare weg verboden om de geluidsinstallatie in een voertuig in werking te stellen op een zodanig geluidsniveau dat het hoorbaar is voor personen niet in het voertuig hebben plaatsgenomen. Het geluid uit de stereo is dus uitsluitend voor de inzittenden, niet voor de medeweggebruikers. Er wordt wel eens gezegd dat het een privé aangelegenheid is van een private organisatie op zijn privé terrein, maar dat argument slaat de plank mis. Een politieke partij die streeft naar regeerverantwoordelijkheid – en deze ook daadwerkelijk heeft gevoerd – die moet ook op privéterrein erop toezien welk gedrag ze bij de burgers stimuleert en welk gedrag ze bestempelt als goed gedrag. De car audio battle stimuleert lawaai op straat en dit gedrag vindt daadwerkelijk plaats. Hetzelfde geldt voor de bromfietsen waarvan men de uitlaatpijp aanpast, zodat ze oorverdovend lawaai maken. Door dit gedrag is het woongenot is veel buurten verpest. De politie kijkt de andere kant op.

error: Kopiëren mag niet!