Politieke rechtvaardigheid voor de vrouw

dblogo‘De weg naar een eerlijke en democratische gelijkheid tussen mannen en vrouwen, vooral in het parlement, is duidelijk nog een behoorlijk lange weg. Vrouwen zijn nog steeds binnen de politiek sterk ondervertegenwoordigd. Het huidige parlement bijvoorbeeld bestaat maar ongeveer 10 procent uit vrouwen. Ook zeer opmerkelijk dat slechts 1 op de 17 ministers, een vrouw is. De allerbelangrijkste reden hiervoor ligt vooral in de politiek’, meent ex-parlementariër Harriet Ramdien. Suriname kent verschillende politieke partijen/combinaties, maar die stellen nog steeds weinig vrouwen als kandidaat. Daarnaast zijn deze vrouwen minder vaak in de top of op verkiesbare plaatsen op de kandidatenlijsten te vinden. Het streven van verschillende organisaties naar gelijke politieke vertegenwoordiging door discussies over allerlei regelingen en verkrijgen van gelijke kiesrechten, lijkt in de praktijk nog geen harde oplossingen te brengen. Anno 2015 blijkt in de praktijk nationaal en internationaal een vrouwenstrijd in de politiek nog nodig te zijn. Indien de politiek op dezelfde voet doorgaat en het beleid niet gewijzigd wordt, is het niet verwachtbaar dat gelijke deelname van vrouwen en mannen in de politiek en in het openbaar bestuur in de nabije toekomst bereikt zal worden.
‘Wat moet gebeuren, is dat de politiek op een eerlijke en rechtvaardige wijze de ervaringen, talenten, kennis en inzichten van de vrouwen in gelijke mate met die van de mannen mee laat wegen bij beslissingen, zowel in de politiek als het openbaar bestuur. Men moet vooral niet terughoudend zijn om vrouwelijke potentiële kandidaten te ondersteunen door ze op verkiesbare plaatsen te zetten. Politiek moet ook de durf en moed opbrengen om voor vrouwen, desnoods door middel van een wettelijke basis, zorg te dragen dat zij in de toekomst structureel binnen alle vertegenwoordigende politieke en bestuurlijke organen in voldoende mate vertegenwoordigd zijn. Een evenwichtige combinatie van mannen en vrouwen zal in de praktijk het land zeker betere resultaten opleveren. Trouwens, vrouwen vertegenwoordigen geen minderheidsgroep, maar de helft van de bevolking’, stelt de politica.

error: Kopiëren mag niet!