Leilis geeft startsein inzage kiezerslijsten

Leilis geeft startsein wettelijke inzagelegging kiezerslijsten.1Minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft gisteren het startsein gegeven voor het wettelijk ter inzage leggen van de kiezerslijst. De eerste activiteit van de verkiezingskalender vond plaats bij de VCB Bank aan de Waterkant. De bewindsman, die als eerste de gelegenheid kreeg om de juistheid van zijn gegevens te controleren, gaf in een interview met de krant aan dat de kiesgerechtigden nu de mogelijkheid hebben om tot 15 maart hun gegevens te controleren. De controle is belangrijk om fouten in persoonsgegevens tijdig te kunnen identificeren en te verbeteren, zodat de verkiezingen vlot verlopen. Voor de verificatie is nodig een legitimatiebewijs, zoals een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Er kan ook worden gevraagd naar het familieboekje. Bij de aanmelding wordt de naam in het digitale bestand of op de uitgeprinte lijsten opgezocht. Leilis benadrukt dat het controleren van de kiezerslijsten een belangrijk punt is om de verkiezingen effectief te laten verlopen. Hij roept de Surinaamse kiezers daarom op om hun gegevens in het bestand te controleren, zodat onnodige fouten worden weggewerkt. ‘Vooral de jongeren moeten flink gebruik maken van deze gelegenheid, omdat de meeste van hen pas in het bestand voorkomen.’ Volgens de minister kunnen fouten ertoe leiden dat stemgerechtigden niet gebruik kunnen maken van hun stemrecht. Daarnaast raadt hij aan om zoveel mogelijk de drukte op de laatste dag te vermijden.
Aangezien het ministerie van 8 september tot en met 8 oktober 2014 reeds een voorlopige terinzagelegging van deze kiezerslijsten heeft gehouden, denkt de bewindsman dat vele fouten al zijn gecorrigeerd en dat het storm lopen bij de tentjes niet zal plaatsvinden. De locatie voor de VCB Bank is één van de drukste in de stad. Leilis benadrukt dat het kiezersbestand thans boven de 350.000 ligt en dat het streven is om dit jaar 85 tot 90% van de kiezers naar de stembussen te krijgen. In 2010 was dat veel minder. De bedoeling is om de instructies van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) en het Centraal Hoofdstembureau (CHS) mee te nemen om de fouten van 2010 weg te werken en meer mensen te motiveren om naar de stembus te gaan. Verzoekschriften ter verbetering/aanvulling van de kiezerslijsten kunnen ingediend worden bij de minister van Binnenlandse Zaken. Er is beroep mogelijk bij de president en daarna bij de kantonrechter.
Foto’s alle kandidaten op stembiljetten
De minister wist Dagblad Suriname te vertellen dat dit jaar er gebruik gemaakt zal worden van een systeem, waarbij de foto’s en namen van alle kandidaten op het niveau van zowel De Nationale Assemblee (DNA) als de ressortsraden en districtsraden op de stembiljetten zullen worden geplaatst. Volgens Leilis moet dit systeem ervoor zorgen dat ook de kiezer die het schrijven en lezen minder machtig is, bij het zien van de kandidaat haar/zijn stem op de juiste persoon kan uitbrengen. ‘Het is een methode die al enkele jaren geleden gehanteerd werd, maar werd verlaten. Echter zie ik toch veel voordelen hierin om de foutieve stemmingen te verminderen’, stelt de bewindsman. Hij benadrukt dat volgens statistieken het vrijwel duidelijk is dat de behoefte naar foto’s groot is. Bij voorgaande verkiezingen was het zo dat slechts de foto’s van de lijsttrekkers op de stembiljetten werden geplaatst. Vooralsnog denkt Leilis niet dat deze methode extra kosten voor zijn ministerie zal opleveren. ‘Als er kosten zijn, zijn dat voor de politieke organisaties’, aldus de bewindsman.
FR

error: Kopiëren mag niet!