Westfa wijst Jhauw aan als brein achter moordaanslag

1 Westfa wijst Jhauw aan als brein achter moordaanslagBij zijn recent politieverhoor heeft Steven Westfa de beschuldigingen ten aanzien van de diefstallen van voertuigen welke gepaard gingen met geweld, met klem ontkend. Ten aanzien van de moordaanslag die beraamd zou zijn door de familie Dassasingh, verklaarde Westfa dat dit alles door Ramsoender Jhauw in elkaar is gezet. De directeur van Surishopping, tevens voorzitter van de politieke partij Ping, hield enkele weken terug een persconferentie en liet daarbij een bandopname horen met de stem van Westfa. Deze zou volgens verklaring van Jhauw door Preshant Dassasing zijn ingehuurd om hem de vermoorden. Westfa die als huurmoordenaar zou zijn ingeschakeld, zou echter gewetenswroeging hebben gekregen en alles hebben opgebiecht bij Jhauw. Westfa verklaart nu dat dit alles een scenario is van Jhauw. Hij heeft in opdracht van Jhauw valse verklaringen contra de eigenaar van Flex Car Center, L.D., afgelegd, welke door Jhauw werden opgenomen. Voor de leugenachtige verklaringen heeft Jhauw, naar zeggen van de verdachte, Westfa goed betaald.
Jhauw heeft op meerdere momenten aangegeven dat Westfa betrouwbaar is en geloofde in ieder geval in zijn verklaringen, zodanig dat hij aangifte deed bij de politie. Indien mocht blijken dat de verklaring van Westfa op waarheid berust, zal de politie maatregelen tegen Jhauw moeten treffen. Reeds vanaf de aangifte door Jhauw was er al flinke twijfel over het complot. Over een motief waarom de familie Dassasingh de persoon van Jhauw naar het leven zou staan, tast te politie ook in het duister. Ook Jhauw heeft nimmer een motief kunnen aangeven.
Lal Dassasingh, vader van Preshant Dassasingh, verklaarde eerder Jhauw niet te kennen en ook nimmer zaken met hem te hebben gedaan. Dassasingh kreeg de gunning voor het leveren van brandweeruitrusting en dit heeft vermoedelijk kwaad bloed gezet bij Jhauw. “Ik heb de gunning gehad en de goederen al geleverd. Ik ben de begunstigde, waarom zou ik Jhauw iets moeten aandoen. Jhauw is juist de verliezer. Wie heeft dan meer reden om een ander kwaad te doen”, vraagt Dassasingh zich af. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

error: Kopiëren mag niet!