Pg stelt Nationale Loterij Suriname gelijk inzake Loterijwet

dblogoWaarnemend procureur-generaal Roy Baidjnath Panday heeft een schrijven gericht aan het hoofd van de Speciale Diensten van het KPS en daarbij opdracht gegeven om erop toe te zien dat de controle op loterijtrekkingen van geld en goederen plaatsvindt onder toezicht van een vertegenwoordiger van het Landsbedrijf Nationale Loterij (NLS) en een door de districtscommissaris aangewezen ambtenaar van politie. Dit is het resultaat van het verzoek van de Nationale Loterij Suriname betreffende de interpretatie van artikel 8 van de Loterijwet, dat zich uitlaat over de wijze waarop trekkingen moeten geschieden.
“Ik heb dit allang aan alle instanties doorgegeven, maar het liet wat langer op zich wachten”, zegt Desire Hooghart, directeur NLS. “Op grond van vergunningen die zijn uitgegeven, zijn er vergunningsvoorwaarden. Als een organisatie zich niet houdt aan de vergunningsvoorwaarden, dan is er eigenlijk niet eens een brief van de pg nodig. De korpschef heeft het prerogatief om op te treden indien dat nodig is. Dit is slechts een additionele terechtwijzing naar de bedrijven en organisaties die een andere mening zijn toegedaan”, zegt Hooghart.
De grote vraag die nog overeind blijft, is of de trekkingen die eerder zijn uitgevoerd legaal zijn geweest. “Ik heb tal van brieven verzonden en getracht de weg van confrontatie niet op te zoeken. Er was een geschil tussen de vorige directeur van Suribet en de casino’s. Toen ik aantrad, heb ik geprobeerd om op basis van consensus te komen tot een vergelijk om uit die impasse te komen waarin we zijn geraakt. De heren voelden zich gesterkt en wilden dus niet meewerken.” De instanties die de maatregelen zouden moeten treffen tegen bedrijven en organisaties die niet conform de vergunningsvoorwaarden te werk gaan, zouden moeten optreden. De instantie die de vergunning heeft verleend, de president, heeft een werkarm. Dat is de politie. Die zou moeten optreden.
“Ik vind het jammer dat men steeds weer een rookgordijn optrekt, alsof er andere dingen gebeuren. Het probleem dat er is, is dat er trekkingen plaatsvinden zonder technische controle. Dat is fout. Bij de Straatcodeloterij vindt het niet plaats, bij Suribet en de casino’s ook niet. “De politie is daar voor de goede orde, maar als het gaat om de technische controle, is er niemand aanwezig die zegt dat het legitiem is”, aldus Hooghart die opgelucht is met de actie van de pg.

Kavish G.

error: Kopiëren mag niet!