Belfort vraagt meer tijd wijziging Strafrecht

Belfort vraagt meer tijd bij wijziging wetboek strafwetHet ziet ernaar uit dat de integrale wijziging van het Wetboek van Strafrecht deze week toch niet aangenomen zal worden. Op aandringen van minister Edward Belfort van Justitie en Politie heeft parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons de openbare vergadering van gisteren moeten verdagen naar een nader te bepalen datum. De bewindsman zou naar zijn zeggen meer tijd nodig hebben om de vele voorstellen die gedaan zijn bij de integrale behandeling van dit wetboek, te verwerken en antwoord te geven. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het parlement uiterlijk vandaag, vrijdag, deze wet klaar zou hebben voor de aanname.
Aan DNA-voorzitter Geerlings-Simons werd gevraagd om bij het schrappen van de doodstraf verschillende religieuze groepen, waaronder de Interreligieuze Raad in Suriname (Iris), te raadplegen alvorens over te gaan tot het aannemen van de wet. Ook Mahinder Jogi van de VHP vindt dat nagegaan moet worden of er breed draagvlak is voor deze wijziging, hetgeen wordt betwijfeld. Commissievoorzitter Hugo Jabini zag de nood hiervan niet in en werd ondersteund door de DNA-voorzitter. Simons haalde aan dat religieuze leiders welkom zijn om hun mening te geven. Dat kan schriftelijk, maar ze kunnen ook contact maken met de griffie. Het overgrote deel van het parlement is wel voor het schrappen van de doodstraf, ook NS-parlementarier Harish Monorath.
VHP-voorzitter Santokhi is voorstander van het niet verlenen van voorwaardelijke invrijheidstelling aan personen die zware delicten hebben gepleegd. Hij noemde onder andere zedenmisdrijven, moord, terroristische aanslagen en mensenhandel. Volgens Santokhi is het bekend dat de meeste van deze mensen recidivisten zijn en wederom in de gevangenis belanden. Assembleelid Hesdy Pigot vroeg verhoging van straffen voor mensen die onder invloed van alcohol ernstige verkeersovertredingen begaan. Verschillende assembleeleden hebben voorgesteld om bij zedendelicten met strafverzwaring te komen, vooral als het gaat om minderjarige kinderen. Ook DOE-lid Carl Breeveld denkt in dezelfde richting. Als het aan Asiskumar Gajadien ligt, worden verkrachters van kinderen zelfs medisch gecastreerd.

error: Kopiëren mag niet!