Werknemersbond Telesur houdt seminar

CWOS organiseert seminaar‘Er is gekozen voor een seminar, omdat we een mijlpaal herdenken en we niet alleen aan feesten moeten denken, maar ook iets leerrijks uit willen laten voortvloeien’, aldus de voorzitter van de Communicatie Werknemersorganisatie Suriname (CWOS), Wilfried Meyer. Op 10 februari hield de CWOS een seminar in de Ballroom van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) in verband met haar 65-jarig bestaan. De voorzitter gaf aan dat bewust ook de vakbondsvrienden waren uitgenodigd. Er waren vertegenwoordigers van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij, de RBC-bank en de Surinaamse Postspaarbank aanwezig. Het seminar wordt vandaag vervolgd. Het gebruik van social media komt vandaag aan de orde, niet alleen het gebruik ervan maar zeker ook de risico’s die daarmee gepaard gaan. Meyer vertelde aan Dagblad Suriname dat er voor volgende maand een soortgelijke activiteit gepland is, maar wel in een kleinere setting. ‘Het is namelijk alleen toegankelijk voor leden van de vakbond, omdat we het hele jaar door activiteiten gaan ontplooien tot naar 12 december toe.’ Er komt weer een bingodrive, er komt een interne loterij met een auto als hoofdprijs, er is een workshop in Nickerie en op 12 december wordt door de schrijver Robby Parabirsing de historie van de vakbeweging gepresenteerd. ‘Die is nu bezig een boek te schrijven.’
‘De voorzitter van CWOS vertelt verder dat de vakbeweging er mede toe bijgedragen heeft dat Telesur is ontstaan. Voorheen was het gewoon een afdeling van het ministerie van Openbare Werken. Als ambtenaar heb je minder mogelijkheden om de dienstverlening tot stand te brengen, dus een van de uitkomsten van CWOS was verzelfstandiging van Telesur. Wij vertegenwoordigen alle medewerkers van Telesur, maar niet alle medewerkers zijn lid van de bond. De collectieve arbeidsovereenkomst geldt wel voor alle medewerkers van Telesur en er zijn ongeveer 700 van de bijkans 900 medewerkers bij Telesur lid van de vakbond.’
Telesur-directeur Dirk Currie gaf aan dat de rol van de vakbeweging enigszins aan het afnemen is. Er is een verandering geconstateerd in wetgeving die faciliterend is, maar nog meer de verandering in technologie die je niet tegen kan houden. De vakbeweging heeft volgens de directeur de basis gelegd voor gemeenschappelijke waarden en normen, rechtvaardigheid, eerlijkheid en gelijkheid en het verbeteren van sociale zekerheden en versterken van het werknemersbestel.

error: Kopiëren mag niet!