BNV en KLM optimistisch over betere samenwerking luchtvaartsector

BNV en KLM optimistisch over betere samenwerking binnen de luchtvaartsector.3
BNV en KLM optimistisch over betere samenwerking binnen de luchtvaartsector.4Het Bureau Nationale Veiligheid (BNV) sloot op 7 februari een tweedaagse Masterclass Luchtvaartbeveiliging, die in samenwerking met KLM Royal Dutch Airlines werd georganiseerd. De afsluiting vond plaats middels het verstrekken van certificaten aan de deelnemers. Dit is de tweede masterclass in zijn soort sinds het strategische partnerschap tussen BNV en KLM. “Bij de vorige masterclass zijn er meer algemeenheden aan de orde geweest. Toen al werd aangegeven dat wij in het vervolgtraject wat gedetailleerder op zaken zouden ingaan”, zegt Mark Karg van BNV.
Gezien de recente ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en de terroristische gebeurtenissen in de wereld, is het van eminent belang dat er op regelmatige basis over dit vraagstuk wordt gebrainstormd en dat mensen zich op dit gebied blijven scholen.
Veranderingen binnen de luchtvaartsector
“De mensen kennen hun werk. Ze weten precies wat zij moeten doen. Concrete veranderingen in het werk zullen wij niet merken. Wat wij wel zullen merken, is dat de integratie, samenwerking en verdraagzaamheid beter worden. “Samenwerking” was de basisthema van deze masterclass. De afgelopen periode hebben wij gemerkt dat de samenwerking tussen de verschillende diensten op de airports een beetje te wensen overliet. Iedereen deed zijn eigen ding. Samenwerking is daarom tijdens de 2 dagen benadruk”, aldus Karg.
De masterclass werd bijgewoond door 30 deelnemers, afkomstig uit alle diensten binnen de luchtvaartsector. “Ik zie al zoveel verbeterde dynamiek in deze samenleving dat ik denk dat het automatisch goed zal gaan”, meent Ben Swagerman van de KLM. “De partijen die aan tafel hebben gezeten, hebben afgesproken dat zij regelmatig met elkaar zullen vergaderen. Zij gaan een platform oprichten, waarin er gesproken zal worden over het creëren van een gemeenschappelijke doelstelling, met gebruikmaking van vastgestelde waarden. Een voorbeeld hiervan is dat men zich heeft gecommitteerd aan informatiewisseling met respect en vertrouwen.
Melvin Linscheer, directeur BNV gaf bij de opening van de masterclass aan dat dit een goed voorbeeld is van een publiekprivate samenwerking. Veiligheid is volgens hem niet alleen de takt van de overheid. Ook de gemeenschap, ngo’s en het bedrijfsleven hebben een verantwoordelijkheid bij het helpen verhogen van de algemene veiligheid.
Kavish G.

error: Kopiëren mag niet!