Amzad Abdoel: “Jeugdparlementariërs moeten politiek niet mengen met werk NJP”

AMZADsVolgens parlementariër Amzad Abdoel (MC/NDP) mogen jeugdparlementariërs het politieke werk dat ze doen, niet mengen met het werk waarvoor ze daadwerkelijk zijn gekozen. Tijdens de NDP-ressortvergadering te Kwatta op zaterdag 7 februari was jeugdparlementariër Rayneesh Harribhajan de conferencier. Dit ondanks het feit dat de voorzitter van het Jeugdparlement, Priya Sital, onlangs had aangegeven dat de jeugdparlementariërs zich niet met de partijpolitiek moeten bemoeien. Volgens Abdoel is al bij de propagandavoering, om gekozen te worden tot jeugdparlementariër, gebleken dat de kandidaten gelieerd zijn aan bepaalde politieke partijen. “Allemaal, bijna allemaal waren gelieerd aan een politieke partij en ze werden ondersteund door die politieke partij”, benadrukte Abdoel. Hij is van mening dat het getuigt van een stukje democratie, als een jeugdparlementariër opkomt en zijn of haar politieke kleur kenbaar maakt. Dat geeft volgens hem ook aan dat ze bewust zijn van de democratie en van de rechten en de plichten die zij hebben. “Wat zij niet moeten doen, is het politieke werk dat ze doen, mengen met dat werk waarvoor ze daadwerkelijk zijn gekozen.”
Volgens Abdoel hebben de NJP’ers wel de vrijheid om hun politieke werk te doen. De vraag of jeugdparlementariërs zich terughoudend moeten opstellen ten opzichte van de partijpolitiek, beantwoordt Abdoel ontkennend. “Ik vind van niet, omdat wij weten dat alle mensen, die zich opgeven om jeugdparlementariër te worden, politieke ambities hebben.” Volgens hem zien de meesten het jeugdparlement als een forum, waarbij zij zich kunnen profileren als jonge politici. “Ze doen al het werk waarvoor ze gekozen zijn, het behartigen van de belangen van de jongeren, en daarnaast kunnen en mogen zij zich, wanneer zij de kans krijgen, profileren binnen het daadwerkelijke veld waarvoor ze ambities hebben”, geeft Abdoel verder aan. De NDP’er gaat hier totaal voorbij aan de doelstellingen van het NJP. Het NJP is een inspraakorgaan voor jongeren en geen kweekvijver voor toekomstige politici.
G.A.

error: Kopiëren mag niet!