Ramnandanlal: “Overheid zal komende maanden buikriem strakker aantrekken”

Henk Ramnandanlal
Henk Ramnandanlal
De Centrale Bank is al ruim een jaar bezig vanuit de monetaire reserves op de valutamarkt te interveniëren. Laatstelijk kwam de moederbank met maatregelen en voorzieningen om speculatie op de valutamarkt te voorkomen. De schaarste aan dollars is volgens de parlementariër Henk Ramnandanlal een terugkerend fenomeen waar ook de vorige regering mee te maken heeft gehad. “De regering Venetiaan III had in 2010 ook te maken met een SRD onder druk, schaarste aan dollars en achterstallige betalingen. De oorzaak van deze problemen gaan we alleen oplossen als zowel de oppositie als de coalitie beseft dat er politieke eenheid nodig is voor het oplossen van dit probleem en voor het plegen van de noodzakelijke hervormingen in de financiële huishouding. Het heeft geen nut om de oude lijn van de oppositie aan te houden: van kritiek leveren zonder het aandragen van oplossingen. We weten ook dat de oude politieke partijen niet zullen schromen om met acties en uitspraken te komen die nog meer paniek zullen zaaien in de Surinaamse economie, denkende dat ze de regering het moeilijk zullen maken, maar ondertussen erg veel schade berokkenen aan de Surinaamse economie.”
Reeds gepleegde hervormingen kennelijk niet voldoende
“Dat nu ook deze regering tegen het probleem van een schaarste aan dollars aankijkt, komt omdat de reeds gepleegde hervormingen door deze regering kennelijk niet voldoende zijn. Onder andere door kritiek vanuit de Palu is een evaluatie geweest van het financieel systeem van de Surinaamse overheid door DNA. Vervolgens is een nieuw financieel systeem ingevoerd door de Surinaamse regering. De nieuwe, veel nauwkeurigere, manier van begroten en een efficiëntere wijze van bestedingen, zullen pas kunnen worden doorgevoerd op basis van een nieuwe comptabiliteitswet. En die nieuwe wet heeft het parlement nog niet bereikt. Ook de hervormingen van de Surinaamse economie om de afhankelijkheid van de mijnbouw te doorbreken, zijn kennelijk onvoldoende op gang gekomen. Er is wel meer geld begroot voor LVV om de agrarische productie te stimuleren, weer op basis van argumenten aangevoerd vanuit de Palu, maar de meerinvesteringen waren onvoldoende om de genoemde eenzijdige afhankelijkheid van de mijnbouw te doorbreken.”
“Bovendien hebben we nu te maken met een internationale economische oorlog, waarbij de olieprijs duidelijk is gemanipuleerd naar een dieptepunt. Ook de goudprijs is omlaag gegaan met meer dan 25%. Hierdoor heeft Suriname nu tijdelijk te maken met minder dollarinkomsten. De verwachtingen zijn dat deze lage prijzen later dit jaar zullen aantrekken. Ook is de verwachting dat met het in productie komen van de olieraffinaderij, er minder vraag zal zijn naar dollars doordat er minder olie van buiten geïmporteerd zal worden. Voorts is Newmont bezig met het plegen van investeringen in een nieuwe goudmijn die in 2016 in productie zal komen. Door deze ontwikkelingen is het verwachtbaar dat de dollarschaarste niet lang zal duren. We zullen voor een duurzame oplossing van dit probleem de ingezette hervormingen moeten voortzetten. De Surinaamse overheid zal in elk geval voor de komende maanden de buikriem strakker moeten aantrekken”, aldus Ramnandanlal.
Kavish G.

error: Kopiëren mag niet!