Nationale Archiefraad na 9 jaar geïnstalleerd

NATIONALE ARCHIEF RAAD.1Minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken heeft op donderdag 5 februari 2015 de Nationale Archiefraad geïnstalleerd. Deze raad, die na 9 jaar is geïnstalleerd, zal zich inzetten om invulling te geven aan zijn rol en taakstelling zoals voorgeschreven in de wet. Minister Leilis die de raad formeel installeerde, gaf aan dat deze de minister van Binnenlandse Zaken desgevraagd of uit eigen beweging adviseert over zaken die op archieven betrekking hebben. De raad is samengesteld uit deskundigen met diverse achtergronden en specialismen. Minister Leilis deed een oproep aan het orgaan om met name zijn rol bij het stellen van selectiecriteria en het maken van selectielijsten met prioriteit te vervullen. De overheidsorganen hebben een jarenlange achterstand in het overbrengen van archieven naar het Nationaal Archief Suriname (NAS). Een reden hiervoor vormt het ontbreken van selectielijsten die een overzicht geven van te bewaren en/ of te vernietigen archiefbescheiden. Deze selectielijsten moet voor goedkeuring eerst worden voorgelegd aan de Nationale Archiefraad. Minister Leilis stelt dat met de instelling van dit orgaan aan een belangrijke voorwaarde is voldaan die het mogelijk maakt dat overheidsinstanties, zonder enige stagnatie, voorbereidingen kunnen treffen om de selectielijsten van hun organisatie met ondersteuning van het Nationaal Archief, samen te stellen. De bewindsman benadrukte dat de raad niet de positie heeft van toezichthouder en geenszins een raad van commissarissen is voor het Nationaal Archief Suriname. Het NAS blijft rapportageplicht hebben aan de minister via de directeur van Binnenlandse Zaken en dat de raad een adviescollege van de minister is en aan hem rechtstreeks rapporteert. De Nationale Archiefraad bestaat uit M. Hassankhan (voorzitter), T. Sitaram (secretaris) en de leden E. Loswijk, H. Frankenland, J. Egger, M. Caprino. H. Sijlbing, R. Cumberbatch, I. Lachitjaran, M. Sanrochman, A. Kamtasing en J. Soebhag (allen leden). De nationale archivaris Rita Tjien Fooh-Hardjomohamad is adviserend lid. Voorzitter Hassankhan zei namens de leden zich vereerd te voelen dat er vertrouwen is gesteld in de deskundigheid van het orgaan. De Nationale Archiefraad zal terstond met zijn werkzaamheden aanvangen.

error: Kopiëren mag niet!