LMSZN heeft maart 2015 integraal kankercentrum

In maart 2015 zal het Dr. Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN) zijn integraal kankercentrum in gebruik nemen. Dit ziekenhuis heeft met zo een kankercentrum de primeur in Suriname. Per augustus vorig jaar heeft het ziekenhuis een radiotherapeut-oncoloog, dokter Chin. Hij is Suriname’s eerste radiotherapeut-oncoloog. Chin is afgestudeerd in 1988 in Nederland en is na zijn studie consulent geweest in meerdere ziekenhuizen aldaar. Hij heeft vorig jaar besloten om terug te komen naar Suriname om zodoende de gemeenschap met zijn opgedane kennis en ervaring te dienen. Hij heeft gemeend om in het kader van Wereldkankerdag op 4 februari, iets te doen voor het ziekenhuis. Volgens Chin is de missie van het kankercentrum om een optimale kwaliteit te bieden aan oncologische zorg door een gerichte integrale aanpak te doen bij kankerpatiënten. Het centrum heeft ook een visie waarbij een gestructureerde oncologische zorg op zowel nationaal als internationaal niveau aangeboden wordt. Hierbij zijn kwaliteit en continuïteit de waarborg. Het centrum zal naast het bieden van medische zorg ook voorlichting geven aan kanker- en niet kankerpatiënten. De nazorg van kanker bij de patiënt staat centraal. Volgens Chin is één van toekomstplannen om het kankercentrum uit te breiden waarbij kankerpatiënten hulp kunnen krijgen bij een dagopname. Hij verwacht ook een eigen radiotherapieafdeling voor het centrum waarbij mensen van de hele regio niet naar andere plaatsen hoeven voor een behandeling. Chin zegt dat hij niet exact kan aangeven hoeveel kankerpatiënten en welke kankersoorten er in Suriname voorkomen vanwege het feit dat er geen registraties worden gedaan. Hij zegt dat hierop zeker gelet zal worden in de toekomst om een goed beleid uit te stippelen en uit te voeren voor de behandeling van patiënten. Alle kankerverenigingen zijn welkom om te participeren binnen het kankercentrum. Chin attendeert kankerpatiënten erop om vroegtijdig naar de dokter te gaan zodat zij in een vroeg stadium behandeld kunnen worden.

error: Kopiëren mag niet!