Een andere koers?

Gelukkig heeft de V7 het gedrag van de parlementariër Girjasing recent met een zeer streng communiqué afgekeurd. Deze persoon die al bij verschillen partijen zijn geluk heeft beproefd, wil door druk uit te oefenen, zijn gunsten verkrijgen. Precies zo is onder andere de consensuslijst destijds voor het kiezen van het VHP-bestuur (2011) tot stand gekomen. Een selecte groepering waartoe ook Girjasing behoort, wist uiteindelijk de aangewezen jurist thans ondervoorzitter van de VHP, voorts fractieleider van de V7 van de lijst te krijgen als beoogde voorzitter. Dit systeem kan in 2015 echt niet meer gevolgd worden bij deze partij! Dan tellen slechts enge persoonlijke belangen, en niet het partijbelang dat uiteindelijk het landsbelang moet dienen. Door op deze wijze zijn halsstarrige houding naar buiten te brengen en als persoon weg te blijven van de massameeting, is het kwaad alweer geschied. Zulke lieden moeten naar mijn mening zonder pardon plaats maken bij de komende verkiezingen. In Commewijne is het altijd een gedoe geweest: daar heerste eerst een vroegere VHP-parlementariër (1938) als sympathisant van de leider van de NDP die hij vele jaren heeft gediend. Eerst wist deze man zijn dochter in het hoofdbestuur van de VHP te bevechten, vervolgens de uiterst betwistbare parlementariër Girjasing voor te stellen om hem op te volgen in Commewijne. Dit soort zaken spelen nog steeds mee bij de keuze van personen. Daarom moet wellicht afgewacht worden welk standpunt de V7 in deze kwestie uiteindelijk zal innemen. Belangrijk is idem dito dat de VHP de beoogde en zo fel gepropageerde natievorming in alle kandidaatlijsten van de verkiezingen in mei laat zien.
Je kunt zeggen wat je wil van de leider van de PL, maar hij is een sterke en soms sluwe onderhandelaar. Wie niet naar hem luistert, laat hij gewoon in de steek. Geef hem maar ongelijk! In de politiek gaat het natuurlijk om het bevechten van je democratisch recht. Dat heeft bijvoorbeeld de VHP te weinig gedaan in het verleden. Vaak werden allerlei drogredenen verzonnen om de aanvaarde beleidslijn te verdedigen. Dat heel veel VHP’ers en NPS’ers nu zijn overgelopen naar andere partijen vindt hierin mede een oorzaak. De achterban eist duidelijkheid van alle politieke partijen in bijna elke democratie! In het begin begreep ik niet hoe kiezers hun stem konden uitbrengen op personen met een vastgesteld crimineel verleden, en ernstige vonnissen op hun naam. Steeds meer begin ik deze personen een beetje te begrijpen. Ik vond het heel moedig van Girjasing dat hij in het parlement voorstellen deed om de zeer hoge vergoedingen van zijn collega’s te matigen, en te vervangen door één salaris. Maar natuurlijk heeft hij tegelijkertijd als zakenman gemakkelijk praten. Want als hij weer gekozen wordt, blijft hij meerdere inkomsten toucheren. Tenzij hij helemaal afziet van zijn vergoeding als volksvertegenwoordiger. De zakenman en DNA-lid Charles Pahlad gaf zijn DNA-vergoeding vaker weg! Kennelijk had hij deze niet nodig. Overigens moeten tevens selectiegesprekken gestart worden om de doorstroom van andere kandidaten binnen de V7 mogelijk te maken. Vele DNA-leden lijken vastgelijmd te zijn op die positie, en azen op een discutabele plaats in het Guinness Book of Records zoals een vroegere leider van de VHP. Het is nog maar de vraag of je op deze wijze de democratie dient en corruptie tegengaat. Terecht heeft de leider van de PL opgemerkt dat Commewijne rijkelijk laat is met hun acties om de reeds toegekende eerste plaats bij de verkiezingen in 2015 aan de KTPI te betwisten.
In de politiek is het vaak een kwestie van geven en nemen. De sterk achterhaalde methodiek van het buigend riet’ geldt nog steeds, vermoed ik. Dat pikken de jongeren niet meer omdat hun emancipatie en toekomst op het spel staat. Het geschreeuw van een paar actievoerders, aangevoerd door een zonderlinge parlementariër, telt niet. Na lange tijd ben ik weer enigszins content met de ontwikkelingen binnen de V7. Velen verwachten met mij dat de V7 gaat voor een goede toekomst van Suriname. De leider van V7 laat zich natuurlijk bijstaan door intelligente en ervaren adviseurs die niet alleen maar emotionele en opportunistische beslissingen nemen in het belang van bepaalde groepen en of personen. Daarom huldig ik het ingenomen standpunt! In 2010 waren de PL en de VHP de twee partijen met het hoogste aantal zetels in de V7. Daar kun je niet omheen! Wellicht zullen er nog veel prominenten van partij wisselen. Maar deze minder erudiete handelwijze van prominente personen in onze politieke partijen is niet alleen lafhartig doch ten zeerste af te keuren omdat zij geen enkele betekenis heeft als voorbeeld voor de jeugd. Zelfs als het als een democratische waarde door betrokkenen wordt verkocht. Ik adviseer u de democratisch genomen besluiten van uw partij te respecteren. Al lijkt het nu in het nadeel te werken van u en of uw partij. De vele beter wetende analytici en propagandisten kunnen liever na de verkiezingen hun opportunistische visie geven. Nu heeft het geen enkele zin om olie in het vuur te gooien. Bovendien is het raadzaam dat bepaalde leiders van V7 plaats maken voor jongeren. Hoeveel keren hebben sommige zeer oude leiders ten koste van de jongeren niet een plaats verworven in het parlement? Zo wordt de beoogde doorstroom nooit bevorderd!
Robby Roeplall

error: Kopiëren mag niet!