“Meneer Herrenberg, verlaat het pad van snode intenties”

dblogoUw artikel “Santokhi e hebing gi Dino en provoceert president lafhartig”, van 1 februari 2015, noopt mij om als rechtgeaarde burger van Suriname te reageren. Ik heb altijd respect voor u gehad, las uw eerder geschreven artikelen nauwkeurig en heb op die dag (massameeting MC in Albina in 2010) op het balkon van het bekende hotel in Albina aandachtig naar u geluisterd. Kunt u zich dat nog herinneren?…U en de voorzitter van de NDP kwamen terug van Galibi….. U heeft die dag heel wijze woorden gezegd.
Helaas moet ik mijn zienswijze over u nu veranderen, nadat ik bovengenoemd artikel heb gelezen, bestudeerd en geanalyseerd. Uw artikel bevat ondoordachte, emotionele en een “baas-knecht-relatie” ondertoon. Met uw artikel probeert u, naar mijn mening: a. De Surinaamse samenleving te scheuren door haat en nijd te spreiden en angst aan te jagen. b. Een wig te drijven tussen de politieke partijen van de V7 (de NPS moet VHP op het matje roepen). De vraagt is…waarom geen PL of BEP. Zijn zij in uw ogen minderwaardig?
c. De heer Ch. Santokhi een etiket van a-nationalist op te plakken,
d. De Verenigde Staten van Amerika zwaar te beschuldigen van uitlokking en mogelijke intentie om een gewapende interventie te plegen in Suriname.
Laat ik u een ander beeld van militaire strategie geven. Er zijn zeven etappen/fasen die een land moet doorlopen om te komen tot een invasie of, gewapend ingrijpen. Deze regering heeft altijd publiekelijk te kennen gegeven een goede en vriendschappelijke relatie te hebben en te willen onderhouden met de Verenigde Staten van Amerika. Dit betekent in termen van militaire strategie dat wij bij fase 1 zijn (goede vriendschapsbanden tussen 2 naties). Fase 7 is gewapende interventie, zo u wilt, offensieve oorlogshandelingen. U hebt in uw artikel doen voorkomen dat de relatie tussen VSA-Suriname in fase 5 (potentiële dreiging voor gewapende interventie) is beland (Proxy War). U moet ons nu vertellen welke uw beweegredenen dan wel motieven zijn om deze relatie naar fase 5 te tillen. Zijn er ontwikkelingen in deze relatie, die het volk van Suriname niet kent? Heeft VSA ons land, om welke reden dan ook, op de vingers getikt en/of een officiële waarschuwing gegeven? De volgende fase (6de) is Gun Boat Diplomacy. Kunt u zich nog herinneren dat de geallieerden in fase 6 waren, met 3 Batlle Groups, voordat er een aanval werd geopend op Irak? De geallieerden hebben nog als laatste optie geprobeerd om middels fase 6, Irak te dwingen zich uit Koeweit terug te trekken. Is er een Battle Group van VSA in onze wateren dat u nu rare sprongen maakt met de publicatie van uw artikel?
Toen de VSA bekend maakten dat zij een strategische ambassadeur naar Suriname zouden sturen, zou de minister van Buitenlandse Zaken moeten weten en rekening mee moeten houden dat Suriname onder een vergrootglas zou worden geplaatst. Een strategische ambassadeur heeft Defense Staff College en/of War College doorlopen, dus is een hoog opgeleide militair. In plaats hiervan sprak de minister van Buitenlandse Zaken over cassavefabriek en tractoren uit Iran. Suriname wordt gemonitord door US Southern Command, welke is gevestigd in Fort Sam Housten, San Antonio, Texas. Zij controleren en monitoren Zuid Amerika, Midden Amerika en het Caribisch gebied. Indien er een onveilig klimaat ontstaat in een land dat in hun Area of Control valt, zullen de VSA middels hun strategische methoden, concepten en modellen proberen om te onderzoeken of er inderdaad sprake is van onveiligheid voor hen. Zo is er een spinnenweb uitgezet, waarin Dino Bouterse zelf in verzeild is geraakt.
Mijnheer Herrenberg,
Legt u mij nu uit in welk facet van deze strategie de heer Ch. Santokhi aandeel heeft gehad. Van 2003 tot 2009 was ik hoofd Operaties en Opleidingen (Hoofd G3) van het Nationaal Leger. In deze periode heb ik 2 keer het hoofdkwartier van US Southern Command bezocht. Zij weten over Suriname meer dan u, mijnheer Herrenberg. De VSA hebben de heer Ch. Santokhi echt niet nodig om hun web te helpen uitzetten.
Ik adviseer u om op deze leeftijd het pad van gemene intentie te verlaten en u toe te leggen op spirituele ontwikkeling. De Almachtige kijkt en beoordeelt u.
Pertabsing Goerdayal MSc.
(Defensie en Strategische Studies)

error: Kopiëren mag niet!