Eugene Merkus nieuwe voorzitter Centraal Hoofdstembureau

De leden van het Centraal Hoofdstembureau in de Congreshal (foto: Kevin Ngadimin)
De leden van het Centraal Hoofdstembureau in de Congreshal (foto: Kevin Ngadimin)
Eugene Merkus neemt de hamer over op het Centraal Hoofdstembureau. De nieuwbakken CHS- voorzitter is gisteren samen met de overige dertien leden beëdigd om zitting te nemen in het verkiezingsorgaan. Naast ondervoorzitter Maya Manohar zijn de overige leden: Dennis Menso, Delano Landvreugd, Joan Nibte, Ricardo Vreden, A. Ramdhani, Raymond Landburg, W. Vrieze, Luziano Mentowikromo, Elisia Sandie, Robby Raghoe en Rajkumar Ramkalup. De secretaris is A. Levant. Merkus gaf na de installatie aan Dagblad Suriname te kennen dat het zijn streven is om de traditie van zijn voorganger Lothar Boksteen voort te zetten. Volgens hem staat Suriname regionaal en internationaal bekend als een land dat goed georganiseerde verkiezingen heeft. “Deze traditie moet voortgezet worden”, stelde de CHS-voorzitter. Merkus zegt dat het CHS inmiddels al een aanvang heeft gemaakt met zijn reguliere werkzaamheden. Het bureau is al actief en houdt zich voornamelijk bezig met de voorbereiding van de verkiezingen met het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). Hij benadrukt dat de samenwerking met OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos een no-nonsense samenwerking is, waarbij beide partijen serieus naar hun taken kijken. Hij heeft daarom ook geen woord voor critici die aangeven dat beide verkiezingsorganen bestaan uit mensen die ook lid zijn van de Nationale Democratische Partij (NDP). Hij gaat ervan uit dat het wettelijk kader van het CHS bepaald is en het dus aan anderen ligt om hun uitspraken te verantwoorden. “Ik hou mij bezig met wat de wet voorschrijft”, aldus de CHS-voorzitter.
De benoeming van de CHS-leden betekent volgens president Desi Bouterse dat voldaan is aan één van de belangrijke eisen van de democratie. Het CHS is er voor de verkiezingen van de leden van De Nationale Assemblee en leden van de ressortraden. Het orgaan controleert ook de samenstelling van de leden van de districtsraden op basis van de uitslag van de verkiezingen van de ressortraden. Lothar Boksteen heeft op 12 december 2013 de 65-jarige leeftijd bereikt en moest daarom wettelijk aftreden als voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau (CHS). Ongeveer twee maanden voor de verkiezing moeten politieke partijen zich registreren bij het CHS, waarbij zij aangeven deel te willen nemen aan de komende verkiezing. Binnen de twee maanden moet het CHS ervan overtuigd zijn dat de betrokken politieke partijen geregistreerd zijn bij het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB).
FR

error: Kopiëren mag niet!