Nog geen politiek onderdak voor Nieuw Suriname

De actiegroep uit Nieuw Suriname, onder leiding van de parlementariërs Harish Monorath en Premdew Lachman, hebben vooralsnog geen definitief besluit genomen over met welke partij zij bij de komende verkiezingen zullen samenwerken. Monorath zegt aan Dagblad Suriname dat het gesprek, dat van de week met de mogelijke partners Nieuw Front en de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelings Partij (Abop) gevoerd zou worden, vooralsnog niet is gekomen. Het is niet duidelijk wanneer deze gesprekken weer zullen volgen. Vernomen wordt dat NS vanuit het NF twee posities krijgt aangeboden in zowel Paramaribo als Nickerie. NS zou niet tevreden zijn met de aangeboden posities, waardoor verdere onderhandelingen nodig zijn. Monorath heeft vaker gesteld dat hij een veilige transitie wil bewerkstelligen voor zijn achterban naar de verkiezingen toe. De bedoeling is daarom om een veilige haven te zoeken voor de mensen van NS. Deze fase heeft erin geresulteerd dat er gesprekken worden gevoerd met het NF en de Abop. De Abop is gesprekspartner, omdat voorzitter RonnyBrunswijk in een vroeg stadium toenadering heeft gezocht. De Abop is aan de andere kant op zoek naar nog meer versterking, aangezien de Nationale Democratische Partij (NDP) niet samen de verkiezingen in wil gaan.
Het NF, bestaande uit de partijen VHP, NPS, SPA en DA’91, zit momenteel in een samenwerking met de BEP, PL en KTPI en zou het volgens eerdere zeggen van VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi niet meer mogelijk zijn om meer partijen in de combinatie te accommoderen. De reden hiervoor is dat de meeste posities al zijn verdeeld. Monorath zegt dat hij wel degelijk rekening houdt met deze ontwikkeling. Volgens de NS’er zal de samenwerking met NF een zijdelingse samenwerking zijn met één der vier partijen.Het is onduidelijk of beide parlementariërs nog lid zijn van NS. Volgens Monorath staat wel vast dat beide assembleeleden tenminste nog een termijn als parlementariër terug willen in De Nationale Assemblee (DNA). Gesprekken met Pertjajah Luhur (PL) van Paul Somohardjo liepen spaak toen NS-voorzitter John Nasibdar in beeld kwam.
Sinds 2012 zijn Monorath en Nasibdar verwikkeld in een strijd om het voorzitterschap van de partij. Ondertussen zegt Nasibdar niet meer open te staan voor een gesprek met zijn partijgenoot. Monorath snapt dat de tijd dringt, maar wil een goed besluit nemen. Dat vergt volgens hem toch wat tijd. Alle politieke partijen zullen rekening moeten houden met verkiezingstermijnen. Ongeveer twee maanden voor de verkiezing moeten politieke partijen zich registreren bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS), waarbij zij aangeven deel te nemen aan de komende verkiezingen. De twee maanden zijn de periode waarbinnen het Centraal Hoofdstembureau ervan overtuigd moet zijn dat betrokken politieke partij geregistreerd is bij het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). Suriname kent een Onafhankelijk Kiesbureau en een Centraal Hoofdstembureau en het verschil tussen beide organen is dat het Onafhankelijk Kiesbureau een toezichthoudend orgaan is op de verkiezingen en het Centraal Hoofdstembureau het coördinerend lichaam is van al de hoofdstembureaus, alsmede het orgaan waar alle kandidaatstellingen en registratie van de politieke partijen voor de verkiezingen plaatsvinden. De goedkeuring van beide organen zal de politieke partij nodig hebben om deel te nemen aan de verkiezingen.
FR

error: Kopiëren mag niet!