Randjietsingh: ‘Vergaderingstrategie Simons is onzinnig’

Nieuw Front-fractieleider Radjkoemar Randjietsingh vindt de vergaderingstrategie van parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons onzinnig. De Nationale Assemblee komt zeer waarschijnlijk volgende week maandag weer bijeen. Volgens voorzitter Simons is het de bedoeling om in die week vier dagen te vergaderen en daarna een week niet. Het parlement wil rekening houden met leden, die ook een druk schema hebben met hun eigen verkiezingspropaganda. Vooral het feit dat bepaalde leden met hun partijen naar het binnenland gaan voor politieke propaganda zou doorslaggevend zijn voor deze beslissing. Randjietsingh, die formeel niet op de hoogte is van deze beslissing, zegt dat de voorzitter hiermee de hele planning van de fracties ontwricht. Volgens hem had zijn fractie zich al zodanig opgesteld dat de parlementsvoorzitter van de week nog een aanvang zou kunnen maken met de begrotingsbehandeling van het dienstjaar 2015.
De NF-fractievoorzitter zegt dat hij een oproep doet aan Simons om toch nog het normale vergaderschema aan te houden en twee vergaderdagen voor de week uit te schrijven. ‘Als wij nu twee dagen zouden vergaderen en weer twee dagen volgende week, zouden wij meer tijd hebben om het politieke veldwerk te doen’, stelt de parlementariër. Aan de andere kant is Randjietsingh het wel eens met de parlementsvoorzitter om tijd toe te kennen aan parlementsleden, zodat hun politieke programma’s niet achteruit gaan. Echter vindt hij tegelijkertijd dat dit het parlementaire werk niet moet ondermijnen. Randjietsingh is nog steeds niet te spreken over de inkorting van de spreektijden voor de begrotingen. Bij de eerste huishoudelijke vergadering voor dit jaar stond de spreektijd voor de algemene politieke beschouwingen op de agenda. Simons zou volgens de VHP’er gekozen hebben om het parlement te muilkorven. Er is twee uur uitgetrokken voor de oppositie, twee en een half uur voor de coalitie en een half uur voor de DOE-fractie. Carl Breeveld van de DOE heeft hierbij ook zijn medewerking verleend aan de coalitie, waardoor de stemverhouding 26 tegen 22 was.
Brief oppositie is wel geldig voor aanvraag
Simons vindt dat de brief waarin aangegeven wordt dat 26 assembleeleden een vergadering aanvragen over de behandeling van de begroting, niet door parlementariër Noreen Cheung wordt ondersteund, omdat zij deze niet zou hebben getekend. De brief zou opnieuw moeten worden ingeleverd. Randjietsingh spreekt dit echter tegen. Volgens hem staat de naam van Cheung wel op de brief en zou dit al voldoende moeten zijn om de vergadering aan te vragen. ‘De parlementsvoorzitter moet kijken naar de realiteit en geen spijkers op laag water zoeken’, stelt de fractievoorzitter. Cheung heeft volgens hem ook op politieke podia van de V7 aangegeven de brief te hebben ondersteund. ‘Dit zou al voldoende moeten zijn om de onzinnige dingen van Simons te weerspreken’, aldus Randjietsingh.
FR

error: Kopiëren mag niet!