Indonesische ambassadeur bezoekt Adna

kENNISMAKING  PERSBERIOCHTOp maandag 26 januari 2015 heeft de nieuwe ambassadeur van Indonesië in Suriname, Dominicus Supratikto, een kennismakingsbezoek gebracht aan de m inister van Sport en Jeugdzaken Ismanto Adna. Bij die gelegenheid zijn mogelijkheden over een verdere samenwerking besproken.
Met betrekking tot het beleid op sportgebied gaf Minister Adna als speerpunt talentidentificatie en -ontwikkeling na te streven. In dat verband ziet hij graag in de toekomst een gerichte samenwerking met Indonesië in badminton en pentjak silat. Minisiter Adna ziet hierin graag ook technische ondersteuning van trainers en het samen uitvoeren van programma’s.
Tijdens het kort bezoek zijn ook onderwerpen als drop-outs, tienermoeders en het bieden van perspectieven aan de jeugd aan de orde geweest. Ambassadeur Supratikto bracht zijn dank uit voor deze initieële introductie en kijkt uit naar nog meer formele en informele ontmoetingen in de komende periode.

error: Kopiëren mag niet!