Strijd om SRD 5 miljard per jaar

Er zijn opeens zoveel excessen gaande in de politiek dat het allemaal moeilijk wordt voor de eenvoudige burger om het allemaal in context te plaatsen en bij te houden. Politieke helden lopen over en weer over en er wordt gesproken over een transferseizoen. Een tegenstribbelende NDP’er stapt nu op een voert weer een nieuw begrip in: eenvrouwsfractie. Een expressieve VHP’er die hard in de media aan de weg timmert, dreigt nu zijn ticket in Commewijne te verliezen en wil de eerste massameeting van de SP boycotten. Wat ook opvalt, is dat de er opeens allemaal dozen met dieverij van anderen open worden getrokken, de wapenwedloop waarover we gisteren schreven. Nu is er een haast in de beide grote kampen om zaken te deponeren bij de pg. Ook is er kritiek op de DOE-parlementariër omdat hij gestemd zou hebben voor inkorting van de spreektijd bij de begrotingsbehandeling. Op facebook merken wij ook dat er sprake is van een praktijk die de NDP-veldmensen in Wanica hanteren die neerkomt op een ruilhandel. Vandaag gaan wij nader op deze politieke ontwikkelingen in. Ten eerste het transferseizoen, wij weten dat thans in Suriname elk jaar bepaalde spelers gaan shoppen bij de verschillende clubs. Spelers buiten clubs uit verhuizen steeds naar de hoogste bieder. Het komt voor dat men binnen een periode van 5 jaar 5 clubs verslijt. Respect heeft men nergens. In de politiek bestaat er in het algemeen geen transferseizoen, omdat loyaliteit en betrouwbaarheid waarden zijn in de politiek. In Suriname zijn onze politici echter net de hengelende voetballers geworden. Het resultaat van dit hengelgedrag is vernietigend zowel in de sport en meer nog in de politiek. Een ontstane transfercultuur in de politiek is het bewijs van de lage moraal van een groot deel van de mensen die erin betrokken zijn.
Een NDP-vrouw is uit de partij getreden. Verfoeilijk is de wijze waarop de perschef van de president verbaal molest heeft aangewend om deze persoon te kwetsen . Zo zou men haar ‘doosje’ opentrekken en zou ze iets hebben gedaan met de PL-voorzitter wat men niet zou verklappen. Suggestief draait men wel een seksueel getint dan wel seksistisch nummer genaamd “Push it” van Salt-n-Pepa uit 1987. Dat duidt dus op iets seksueels tussen deze mevrouw en de mannelijke voorzitter. Het steeds voor dat wanneer vrouwen overlopen, mannen vinden dat ze seksueel met de vrouw moeten bezig zijn. Dat was in 1996 ook het geval met 2 VHP-vrouwen. Dat verklaart hoe deze mannen over vrouwen denken. Wat het overlopen betreft, de mate waarin NDP’ers overlopen geeft aan dat er fundamenteel iets mis is in de partij. Beweerd wordt dat de partij het eigendom is van een aantal militairen uit de jaren ’80. De verklaring van het overlopen van de NDP’er is dat ze vanaf ze de Amnestiewet niet ondersteunde, ze met de nek werd aangekeken in de NDP. Een NDP’er die niet gelooft in de Amnestiewet is in beginsel een vreemd verschijnsel. Overigens moet gezegd worden dat deze NDP’er geen concrete valide gronden heeft kunnen aandragen waarom zij precies is overgestapt en wat de directe aanleiding is geweest. De situatie in Commewijne is interessant. De KTPI is een gehalveerde partij en de NF-parlementariër uit Commewijne wenst de eerste plek namens de VHP in te vullen. Er wordt door de tegenpartij van de SP al een tijd beweerd dat de regie in deze groep overgenomen is door de pas aangetreden PL. Die zou het klaar hebben kunnen krijgen om de eerste plek op te eisen, maar voor de collega’s van de KTPI. Wanneer een DNA-lid genoeg aanhang heeft kan hij met voorkeursstemmen binnenkomen. De vrees is dat de KTPI-kandidaat met VHP-stemmen zal binnenkomen en de VHP-kandidaat niet eens. Opmerkelijk hier is dat de PL wel aanhang heeft in dit district. Bovendien bestaat de kans dat deze aan gekozen kandidaat nog eens wegloopt met de zetel helemaal naar de andere kant. De wijze waarop NPS-exponenten zich uiten in de media ontstaat de indruk dat de gekozen leden van de partij na de verkiezingen apart zullen gaan shoppen. Ook de wijze waarop de Abop-leider zich uitdrukt, ontstaat de indruk dat hij met iedereen kan gaan werken, want het is ‘of links of rechts’. En de Abop-leider heeft op een recente vergadering duidelijk gezegd dat hij beslist waar de partij naar toe gaat: links of rechts. Nu roept het NF-DNA-lid personen op om uit protest de SP-massameeting te boycotten. Beweerd wordt dat deze kandidaat protesteert, omdat hij niet meer in aanmerking komt voor de DNA-ticket in Commewijne. Het middenblok zou kunnen gaan profiteren van de ontevredenheid in Commewijne. Opvallend zijn ook allerlei dozen (kernwapens) die men in stelling brengt om een politieke opponent te bezwaren. Iedereen die beweert dozen te hebben die als men moeilijk doet, deze zal openbaar maken, is oneerlijk en onethisch bezig. De inkorting van de spreektijd is een straf voor de oppositie. Zowel uit de woorden van de MC-fractieleider als uit de verklaring afgelegd door de DOE-voorzitter blijkt dat de ‘geen quorum verlenende oppositie’ een koekje van eigen deeg is. Immers, het zou te wijten zijn aan de oppositie dat zoveel tijd verloren is gegaan: nu is er een ‘time squeeze’. NDP’ers zouden als laatst bezig zijn om hele buurten die onder water lopen, paars te kleuren. Als men meewerkt aan het planten van een vlag, zal men ervoor zorgen dat dichtbegroeide kanalen worden opgehaald. Dat is het niveau waarop de handel is afgedaald. Kiezers hebben er alle belang bij dat onze samenleving niet verder afbrokkelt. De politiek in Suriname is een strijd om grip te krijgen op de goedgekeurde middelen op de begroting. De verkiezing is een strijd om minimaal SRD 5 miljard per jaar.

error: Kopiëren mag niet!