Hoefdraad: ‘We zullen er ook dit jaar doorheen komen’

Frontfoto 2
Hoefdraad (2)
Hoefdraad (3)Gisteren hield de Centrale Bank van Suriname haar nieuwjaarsreceptie. De president van de Centrale Bank, Gillmore Hoefdraad, was evenals de minister van Financiën zeer optimistisch ten aanzien van het over het afgelopen jaar gevoerde macro-economisch en financieel beleid. Hij gaf toe dat de bank afgelopen jaar vele uitdagingen kende vanwege de verminderde deviezenopbrengsten en gaf aan dat het ook dit jaar de nodige uitdagingen zal kennen. Desondanks is hij zeer positief ingesteld en zijn er volgens hem enkele lichtpunten die zullen helpen om de economie wat betreft de deviezeninkomsten stabiel te houden. Hij noemde onder andere inkomsten uit de Staatsolie-raffinaderij met US$ 10 tot 12.5 miljoen door besparingen. De impact van Newmont en het feit dat dit bedrijf veel valuta wisselt bij de banken zullen zorgen voor tenminste $ 200 miljoen per jaar voor de komende 2 jaren. ‘Deze inkomsten waren er vorig jaar niet’, redeneert de bankpresident. Voorts moeten de besparingen uit de olie-industrie worden meegenomen. De reden waarom Hoefdraad positief blijft, ligt in het feit dat Suriname zich financieel nog niet in de gevarenzone bevindt als gekeken wordt naar de importdekking van het land van 3.9 maanden eind 2014, welke in geld uitgedrukt neerkomt op een bedrag van US$ 630 miljoen.
‘We bevinden ons volgens de gehanteerde maatstaven nog steeds in de comfortzone’, legt Hoefdraad uit. Het kritieke punt ligt bij een dekking van 3 maanden. ‘Daarom kijken we naar hoe wij dit zoveel als mogelijk kunnen tegengaan. Beneden de 600 miljoen zal men niet meer in staat zijn de 3 maanden te garanderen’. Het regelmatig opnemen van voorschotten door de overheid bij de bank ziet Hoefdraad overigens als een normaal marktproces. ‘De overheid leent liever op de binnenlandse markt dan op de buitenlandse markt’, meent Hoefdraad. De CBvS had initieel aangegeven af te willen van de overheidsfinanciering door de bank. Zij wilde dit onder meer bewerkstelligen door de markt krachtiger te maken, want hoe krachtiger de markt hoe beter dit te realiseren zal zijn. Het nemen van voorschotten ziet Hoefdraad echter niet als een gevaar. Hij kondigde als bijzonder positieve ontwikkeling voor 2015 aan dat het interbancair systeem in Suriname volledig geautomatiseerd zal worden. Met moderne betalingssystemen zal het steeds minder nodig zijn om contanten te gebruiken, hetgeen voor verbetering van processen en het sneller en in real time afhandelen van transacties zal zorgen. Ook is er speciale software gereed welke ervoor zal zorgen dat alle transacties die verricht worden bij cambio’s, banken en andere financiële instellingen per direct via het computersysteem aan de CBvS gerapporteerd zullen worden. Verder zal de controle op verzekeringsmaatschappijen veel strenger worden in 2015. Hoefdraad liet overigens weten nog steeds voorstaander te zijn van het opzetten van een spaar- en stabiliteitsfonds.

error: Kopiëren mag niet!