C- 47: ‘Samenbundeling vakbond en politiek beter voor sociale samenleving’

Robby Naarendorp
Robby Naarendorp
De Progressieve Vakcentrale- 47 werd op 11 januari 1970 door 47 verschillende vakbonden opgericht als gevolg van een stakingsgolf, die zich begin 1969 in Suriname had voorgedaan. C- 47 is 45 jaar geworden op 11 januari, maar viert deze bijzondere dag op 23 januari. Elk jaar wordt er ook een Assemblee van de Arbeid gehouden. De inleider Robby Naarendorp van C-47 zei dat een samenbundeling van de vakbond en politiek veel beter zal zijn voor de sociale samenleving. Verder gaf hij ook aan dat de nood van kinderopvang heel erg groot is. De voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Ferdinand Welzijn, zei dat er nog veel te genieten is van de mijlpaal van de sociale wetten. ‘We zitten in de fase van implementatie, een kans om goed te plannen. Als doelstelling moet er gekeken worden naar de belangen van de leden en de sociale samenleving. Een werknemer bestaat niet zonder een werkgever en omgekeerd ook niet’, zei de voorzitter van VSB. De voorzitter maakt zich zorgen om de corruptie in de samenleving. Ondanks de verschillen moet er gestreefd worden naar het algemene belang, vindt hij.
De vertegenwoordiger van Ravaksur begon zijn toespraak met een uitspraak die Frank Essed in 1978 had gedaan: ‘nieuwe ideeën in Suriname hebben een incubatietijd van 25 jaar’. Het is de eeuw van informatica, kinderen weten tegenwoordig meer dan hun ouders. ‘C-47 is een vakbond die opereert als een vakbond van de 21ste eeuw’, zei de vertegenwoordiger van Ravaksur. De kerninstituten zijn niet op onderzoek uitgegaan, C-47 wel. Minister Miskin van het ministerie van ATM zegt dat C- 47 verbetering brengt in de positie van de werkende klasse. C- 47 levert een bijdrage voor sociale handelingen zoals arbeid, totstandkoming van arbeidsaangelegenheden en levert ook een bijdrage aan de ontwikkeling van de maatschappij.
Robby Berenstein, voorzitter van C-47, dankte allen die op een of andere manier een bijdrage hebben geleverd aan de vakbond. De vakbond zorgt ervoor dat de positie van de werkende klasse vooruit gaat. ‘Internationaal levert C- 47 ook haar bijdrage’, zei Berenstein. Bij wet hoort er een Sociaal Economische Raad te zijn, wat nog steeds onderbreekt volgens Berenstein. Het afgelopen jaar is afgesloten met een inflatie van 3.9%. ‘De instructie die we meegeven, is dat we vragen naar een inflatie plus’, zei Berenstein tot slot.

error: Kopiëren mag niet!