Studenten Sivis nemen diploma in ontvangst

Audrey Eckhorst (l) neemt haar diploma in ontvangst (foto: Kevin Ngadimin)
Audrey Eckhorst (l) neemt haar diploma in ontvangst (foto: Kevin Ngadimin)
Gisteren mochten 33 studenten hun diploma in ontvangst nemen voor het afronden van de 49ste middenkaderopleiding van de Stichting Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname (Sivis). Docent Claudette Etnel gaf aan de afgestudeerden mee om gebruik te maken van de technologie om op de hoogte te blijven van zaken zowel lokaal als internationaal. “Niet omdat je een diploma hebt, moet je denken dat je er al bent. Sivis geeft je de tools dat je nodig hebt, maar het ligt ook aan jullie om te kijken hoe jij het omzet in de praktijk. Wij werken op basis van wat wij hebben geleerd en aangepast”, aldus Etnel. Vertegenwoordiger Henk Blijd van het stichtingsbestuur van het Sivis gaf de uitdagingen met betrekking tot dit vak aan. “De vakbondsleider moet ervoor zorg dragen geen overtreding door vertrapping van lokale en internationale conventies aan te gaan.” Blijd doet een dringend beroep op de student om niet stil te zitten bij platvloerse handelingen van ex-vakbondsleiders, ex-voorzitters die op eigen gewin uit zijn. “Je moet ervoor zorg dragen dat er geen inbreuk wordt gedaan op uw rechten en dat van uwer mede-collega’s.” De Sivis-vertegenwoordiger sprak de hoop uit dat dat de studenten met zijn allen, de vorming van vakbondskader naar hogere proporties zullen brengen voor continuïteit van het instituut.
Sivis streeft ernaar om de werkende mens in het algemeen en leden van de vakbeweging in het bijzonder, kennis en inzicht te verschaffen over de organisatie, de taak en de rol van de vakbeweging in het sociaaleconomisch gebeuren, zowel nationaal, regionaal als internationaal, waardoor men gemotiveerd wordt om individueel en collectief een positieve bijdrage te leveren tot een dynamische ontwikkeling van de vakbeweging en de maatschappij.
Het bestuur van Sivis wordt gevormd door de Progressieve Vakcentrale C-47, AVVS De Moederbond, de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO), de Progressieve Werknemersorganisatie (PWO), de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM).

error: Kopiëren mag niet!