Rusland positief over financieel beleid overheid

‘We worden vaak beschuldigd van geldverspilling, maar als de cijfers gepresenteerd worden, merkt u dat het gaat om uitsluitend de noodzakelijke uitgaven.’ Dit zei minister van Financiën Andy Rusland tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES). Rusland was er aanwezig als gastspreker en behandelde het onderwerp ‘Het beheer van overheidsfinanciën’. De vaste lasten van de overheid over 2014 waren maar liefst SRD 4.882,2 miljoen, liet Rusland weten. Rusland schetste in tegenstelling tot de inleider van de avond, voorzitter Waddy Sowma van de VES, een veel positiever beeld van de financiële situatie in het land. Volgens Sowma zal de overheid veel minder inkomsten gaan genereren door dalende olie- en goudprijzen. Sowma is onder meer van mening dat de overheid steeds in de verkeerde sectoren blijft investeren en er niet genoeg rekening wordt gehouden met deze realiteit. Rusland gaf als antwoord op de vele kritische opmerkingen van Sowma dat ‘kritische opmerkingen ook vergeleken moeten worden met de omstandigheden in de wereld om te bepalen of we er goed van af zijn of niet’.
‘Maar het is correct. De omstandigheden die u heeft aangehaald zijn duidelijk’, aldus Rusland tegen Sowma. Door het teruglopen van de goud- en olieprijzen heeft de overheid in 2014 SRD 767,5 miljoen ontvangen ten opzichte van SRD 1.113,9 miljoen in 2013. De totale staatsschuld van de overheid was per november 2014 32.1% van het BBP. Rusland maakte de enorme terugval van de overheidsinkomsten met uitgebreid cijfermateriaal duidelijk tijdens zijn presentatie. Ondanks deze cijfers is hij van mening dat het financieel niet slecht gaat met het land. ‘Suriname doet het redelijk goed, gezien de economische groei van 4% in de periode 2007-2013, een jaarinflatie van 3.9% in 2014 en een afname van werkloosheid van 12% in 2010 naar 9% in 2013.’ Volgens Rusland betekenen deze cijfers ‘dat wij het als land en als bevolking niet slecht doen’.
Als gekeken wordt naar het nationaal inkomen per capita van SRD 31.000/$ 9.500 voor 2013 dan kunnen we Suriname volgens Rusland vergelijken met ‘landen die worden aangemerkt als economieën die een goede rangschikking hebben op de lijst van sterke, stabiele, dan wel groeiende economieën’. De uitstaande rekeningen van de overheid bedragen op dit moment SRD 100 miljoen. Er is echter nog een totale leenruimte van bijna 28%, geeft de minister aan. De leenruimte voor de binnenlandse staatsschuld is 13.3 % en de buitenlandse staatschuld 14.6%. ‘Wanneer een gerenommeerd bedrijf als Newmont 1 miljard gaat investeren in Suriname dan spreekt het boekdelen. Ons klimaat is gunstig. Wanneer landen en financiële instellingen hun middelen aan zowel particulieren als de overheid toevertrouwen voor diverse investeringen, dan mogen we trots zijn dat er zich in ons land geen taferelen voordoen die elders op de wereld voorkomen dan wel zich elders hebben voorgedaan ten gevolge van het wegblijven van investeringen en het ten gevolge daarvan het niet beschikbaar zijn van betrouwbare financiële bronnen. Het resultaat van uitblijven van investeringen is een neergaande economie met alle gevolgen van dien, maar wij mogen ons voor wat dat betreft gelukkig prijzen.’
Volgens Rusland is de bedoeling van zijn positieve opsomming ‘om Surinamers ten overvloede erop te wijzen dat het land het redelijk goed doet vanwege de vele potentiële mogelijkheden die er zijn’. Hij geeft weliswaar aan dat er maatregelen zijn die regering heeft moeten treffen en nog steeds treft om de financiële huishouding gezond te maken en gezond te houden. Hij zei dat door de regering voortgegaan zal worden op de ‘ingeslagen weg van een verantwoord uitgavenbeleid’. Rusland gaf met de gepresenteerde cijfers een, naar zijn mening, uitgebreide uiteenzetting van hoe de middelen die de overheid allemaal binnenkrijgt, besteed worden.

error: Kopiëren mag niet!